Reklama

Elektroenergetyka

PGE ma ponad 3 miliardy złotych "w gotówce"

Fot. PGE
Fot. PGE

Dyscyplina kosztowa i optymalizacja wydatków wprowadzona przez zarząd PGE w skali całej Grupy zaczyna przynosić pierwsze widoczne efekty finansowe – czytamy w komunikacie spółki. Zgodnie z założeniami nowej strategii w nadchodzących latach wartość grupy będzie budowana w oparciu o segment dystrybucji oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

W ocenie zarządu PGE podpisane w październiku br. Porozumienie Generalne, w ramach powstałej w czerwcu Rady Holdingu, wzmocniło skuteczność działań i zwiększyło korzyści ze współpracy pomiędzy spółkami w Grupie. Zarządzanie holdingowe wpłynęło także na wzrost dyscypliny kosztowej. Wysoki poziom zakumulowanej gotówki w wysokości 3,3 mld zł na koniec III kwartału 2020 r. pozwoli na regulowanie nadchodzących płatności za uprawnienia do emisji CO2, realizację wymagającego programu inwestycyjnego Grupy PGE oraz planowane akwizycje.

„Zarząd PGE konsekwentnie realizuje plan wzrostu rentowności Grupy PGE. Na bieżąco analizujemy dane finansowe i operacyjne. W ten sposób jesteśmy w stanie skutecznie identyfikować potencjalne ryzyka i nimi efektywnie zarządzać. Dzięki wprowadzanym programom optymalizacyjnym, w tym trudnym okresie, środki wypracowane z działalności operacyjnej w wysokości ponad 8 mld zł pozwoliły na sfinansowanie porównywalnego w skali roku poziomu wydatków inwestycyjnych oraz dodatkowo na częściową spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach. Zgodnie z naszą nową Strategią, koncentrujemy się na stronie kosztowej. Liczę, że prowadzone działania efektywnościowe przyniosą wymierne korzyści – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Transformacja energetyczna w kontekście nowej strategii PGE

W październiku br. PGE Polska Grupa Energetyczna przedstawiła nową strategię do 2030 roku z perspektywą do 2050 r., będącą pierwszym dokumentem przygotowanym przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa kompleksowo wskazującym ścieżkę transformacji energetycznej.

Równolegle do prac nad strategią, Grupa PGE realizuje prace nad transformacją regionów, w których energetyka konwencjonalna jest ważnym pracodawcą. Zgodnie z planami staną się one miejscem realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. PGE będzie także aktywnie wspierać mieszkańców tych terenów w obszarze sportu, kultury i edukacji, jak również pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy, przebranżowienia i objęcia ich programami stażowymi i mentorskimi.

„Niezależność energetyczna Polski jest dla nas priorytetem. Musi się ona odbywać w realnej perspektywie czasowej, bez przenoszenia kosztów na społeczeństwo i bez zwolnień. PGE nie pozostawi regionów, w których odbędzie się transformacja energetyczna bez konkretnych rozwiązań. Dlatego w nowej Strategii PGE przedstawiliśmy koncepcję podziału Grupy, która zabezpieczy aktywa konwencjonalne i - co najważniejsze - miejsca pracy oraz pozwoli na stworzenie w Polsce silnego sektora energii odnawialnej produkującej energię po konkurencyjnych cenach” - podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Perspektywa na 2021 rok

Spadek energochłonności polskiej gospodarki oraz rosnący import i przyrost produkcji z odnawialnych źródeł energii pozostawiają w systemie elektroenergetycznym mniej miejsca na produkcję konwencjonalną. W konsekwencji spada zapotrzebowanie na energię elektryczną z elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym na rzecz tańszych źródeł energii. Plan transformacji Grupy PGE zmierza do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Aktywa te będą wspierać wzrost wyników finansowych Grupy PGE i stanowić o jej przyszłej wartości dla akcjonariuszy.

„Perspektywa EBITDA PGE na rok 2021 dokładnie odzwierciedla naszą wizję ze Strategii – przy pogarszających się warunkach dla funkcjonowania energetyki konwencjonalnej budujemy wartość na pozostałych segmentachdziałalności Grupy PGE” – podsumowuje Wojciech Dąbrowski. (PGE)

Reklama

Komentarze

    Reklama