Reklama

Elektroenergetyka

PGE dostarczy zieloną energię dla Grupy Raben

Fot. Materiały prasowe PGE
Fot. Materiały prasowe PGE

Grupa PGE dostarczy 35 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie do Grupy Raben. Zostanie ona wyprodukowana w nowopowstających farmach fotowoltaicznych PGE Energia Odnawialna. Kompleksową obsługą umowy zajmie się PGE Obrót.

Grupa PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne, które dostarczą zieloną energię elektryczną w pełni pokrywającą zapotrzebowanie Grupy Raben w Polsce. Wypracowany model współpracy połączy kompetencję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Obrót. To pierwszy tego typu kontrakt w Grupie PGE i kolejny krok do realizacji naszej nowej strategii. Prowadzimy w zielonej zmianie, dostarczamy zielona energię naszym Klientom i jednocześnie jesteśmy firmą służącą im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa między PGE Obrót a Grupą Raben na sprzedaż energii wg modelu PPA zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Do tego czasu wybrane zostaną lokalizacje i wybudowane instalacje słoneczne, które zapewnią odpowiednią produkcję energii elektrycznej.

Cieszę się bardzo, że wszystkie nasze obiekty w 100% będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju – powiedział Ewald Raben, CEO Grupy Raben. Jako firma odpowiedzialna społecznie, chcemy wyznaczać trendy na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, zależy nam na tym, aby wszystkie procesy w naszej organizacji były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Podpisanie umowy z PGE to kolejny krok by aktywnie wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, a także szansa na zielone inwestycje w naszym kraju.

Współpraca opierać się będzie na długoterminowej umowie sprzedaży (PPA - Power Purchase Agreement). Pozwala ona na zakup energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta.

Reklama
Reklama

Kontrakty PPA to dobra alternatywa dla systemu aukcyjnego. Koszt produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych PGE zrównał się z ceną energii w sieci energetycznej. Osiągnięcie tzw. grid parity, czyli parytetu sieci, uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparcia – zauważa Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Zadaniem PGE Polska Grupa Energetyczna będzie dopasowanie profilu produkcji energii elektrycznej do profilu zużycia w Grupie Raben, natomiast PGE Obrót zapewni całościową obsługę Klienta z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Budowa pierwszej z dedykowanych Grupie Raben farm fotowoltaicznych rozpocznie się w 2022 r. Łączna powierzchnia wszystkich instalacji wyniesie ok 40 ha.

Widzimy duże zainteresowanie wśród Klientów zieloną energią od PGE. Zapewnianie dostępu do niej, to jeden z elementów strategii Grupy. Realizujemy to nie tylko poprzez rozwój portfolio produktowego i oferowanie nowoczesnych usług energetycznych, ale również, tak jak w tym przypadku, poprzez nowe sposoby budowania modeli kontraktów, zwłaszcza z największymi firmami, zużywającymi duże wolumeny energii – mówi Mariusz Rędaszka, prezes zarządu PGE Obrót.

PGE/Mat. prasowe

Komentarze