PGE dostarczy zieloną energię dla Grupy Raben

9 listopada 2021, 11:46
PV_Easy-Resize.com
Fot. Materiały prasowe PGE
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Grupa PGE dostarczy 35 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie do Grupy Raben. Zostanie ona wyprodukowana w nowopowstających farmach fotowoltaicznych PGE Energia Odnawialna. Kompleksową obsługą umowy zajmie się PGE Obrót.

Grupa PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne, które dostarczą zieloną energię elektryczną w pełni pokrywającą zapotrzebowanie Grupy Raben w Polsce. Wypracowany model współpracy połączy kompetencję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Obrót. To pierwszy tego typu kontrakt w Grupie PGE i kolejny krok do realizacji naszej nowej strategii. Prowadzimy w zielonej zmianie, dostarczamy zielona energię naszym Klientom i jednocześnie jesteśmy firmą służącą im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa między PGE Obrót a Grupą Raben na sprzedaż energii wg modelu PPA zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Do tego czasu wybrane zostaną lokalizacje i wybudowane instalacje słoneczne, które zapewnią odpowiednią produkcję energii elektrycznej.

Cieszę się bardzo, że wszystkie nasze obiekty w 100% będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju – powiedział Ewald Raben, CEO Grupy Raben. Jako firma odpowiedzialna społecznie, chcemy wyznaczać trendy na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, zależy nam na tym, aby wszystkie procesy w naszej organizacji były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Podpisanie umowy z PGE to kolejny krok by aktywnie wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, a także szansa na zielone inwestycje w naszym kraju.

Współpraca opierać się będzie na długoterminowej umowie sprzedaży (PPA - Power Purchase Agreement). Pozwala ona na zakup energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta.

Reklama
Reklama

Kontrakty PPA to dobra alternatywa dla systemu aukcyjnego. Koszt produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych PGE zrównał się z ceną energii w sieci energetycznej. Osiągnięcie tzw. grid parity, czyli parytetu sieci, uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparcia – zauważa Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Zadaniem PGE Polska Grupa Energetyczna będzie dopasowanie profilu produkcji energii elektrycznej do profilu zużycia w Grupie Raben, natomiast PGE Obrót zapewni całościową obsługę Klienta z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Budowa pierwszej z dedykowanych Grupie Raben farm fotowoltaicznych rozpocznie się w 2022 r. Łączna powierzchnia wszystkich instalacji wyniesie ok 40 ha.

Widzimy duże zainteresowanie wśród Klientów zieloną energią od PGE. Zapewnianie dostępu do niej, to jeden z elementów strategii Grupy. Realizujemy to nie tylko poprzez rozwój portfolio produktowego i oferowanie nowoczesnych usług energetycznych, ale również, tak jak w tym przypadku, poprzez nowe sposoby budowania modeli kontraktów, zwłaszcza z największymi firmami, zużywającymi duże wolumeny energii – mówi Mariusz Rędaszka, prezes zarządu PGE Obrót.

PGE/Mat. prasowe

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24