Reklama

Elektroenergetyka

Orlen, Energa i Lotos podpisały list intencyjny ws. elektrowni gazowo-parowej

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Energa, PKN Orlen oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny dotyczący możliwości wspólnego zaangażowania się w budowę elektrowni gazowo-parowej (CCGT).

Zgodnie z listem, przeanalizowana zostanie możliwość, a także ewentualne warunki udziału wszystkich wymienionych spółek w projekcie. Dotyczyć to będzie m.in. badania i doboru optymalnej konfiguracji bloku pod względem technologii, sprawności i mocy, jak również jego lokalizacji.

Strategia Energi od dawna zakłada realizację projektów z obszaru energetyki nisko- i zeroemisyjnej, co wpisuje się w plany PKN ORLEN, dominującego akcjonariusza spółki, dotyczące osiągnięcia do 2050 roku neutralności klimatycznej. Bloki gazowo-parowe stanowią ważną część dążeń w tym kierunku.

- Z punktu widzenia warunków krajowych tego typu obiekty są idealnymi źródłami przejściowymi, dwukrotnie mniej emisyjnymi i jednocześnie bardziej elastycznymi od bloków węglowych. Jednocześnie w Polsce ważne jest, aby w północnej i centralnej części kraju powstawały nowe źródła. Musimy sprostać nie tylko rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, ale również konieczności bilansowania dynamicznie rozwijającego się sektora OZE. Istotna jest też minimalizacja strat przesyłowych wynikających z faktu, że duże elektrownie w większości zlokalizowane są na południu kraju. Budowa bloków gazowo-parowych to optymalne rozwiązanie tych problemów przy jednoczesnym silnym trendzie odchodzenia od energetyki węglowej. Dlatego tak ważna jest szansa na współpracę przy jednej z tego typu inwestycji zarówno z PKN ORLEN, jak i Grupą LOTOS – podkreśla Jacek Goliński, prezes Zarządu Energi SA.

Wśród innych postanowień zawartych w liście intencyjnym znalazły się przede wszystkim te dotyczące warunków współpracy spółek. Chodzi m.in. o ustalenie warunków prawnych i technicznych wspólnej realizacji projektu, ustalenie zasad jego finansowania, a także opracowanie projektu umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej zasady współpracy stron w przypadku realizacji elektrowni gazowo-parowej.

List intencyjny obowiązuje do końca 2021 roku.

Powstanie CCGT w Gdańsku planowane jest do lipca 2026 roku. Wstępne plany zakładają moc zainstalowaną do ok. 0,6 GW. Spółki nie wykluczają jednak, że w toku rozmów i analiz przeprowadzonych na mocy zawartego listu intencyjnego szczegóły projektu zostaną zweryfikowane. (Energa)

Komentarze