Reklama

Elektroenergetyka

Odbiorca aktywny z perspektywy Pakietu Czysta Energia

Fot.:Pixabay
Fot.:Pixabay

Przyszły kształt rynku energii elektrycznej w sposób istotny będzie zależał od implementacji w prawodawstwie krajowym zapisów Pakietu Czysta Energia. Główny cel Dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej zakłada dekarbonizację gospodarek krajów UE poprzez stworzenie nowych wyzwań i szans dla uczestników rynku.

Jednocześnie zakłada, że rozwój technologiczny umożliwi nowe sposoby zaangażowania konsumentów poprzez wszystkie dostępne formy aktywności na rynku energii. Oznacza to możliwość korzystania z inteligentnych systemów pomiarowych oraz zawierania umów opartych na dynamicznych cenach energii elektrycznej, świadczenia usług redukcji zapotrzebowania zarówno indywidualnie jak i przez agregację, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej  przez odbiorcę bez konieczności posiadania koncesji.

Ponadto zapisy dotyczące magazynowania energii wskazują, że tego rodzaju technologie będą w przyszłości dostępne i wykorzystywane przez odbiorców nie tylko w celu efektywnego ekonomicznie korzystania z wyprodukowanej energii we własnym zakresie, ale również w celu świadczenia usług elastyczności na rzecz operatora sieci dystrybucyjnej.

Oznacza to, że nastąpi zmiana z centralnego na lokalne obszary bilansowania systemu. Dowodem tego są zapisy dyrektywy, które dają odbiorcom możliwość zrzeszania się w społeczności energetyczne mające na celu zaspokojenie wszelkich potrzeb energetycznych swoim członkom, innymi słowy dążące w docelowym modelu do możliwości pracy jako wyspa. W nowym modelu rynku odbiorca aktywny zajmie centralną pozycję biorąc odpowiedzialność za transformację sektora elektroenergetyki. 

dr Ewa Mataczyńska – ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2018. Panel 2.3. Klastry Energii

Reklama

Komentarze

    Reklama