Reklama

Elektroenergetyka

Nowoczesne drony na straży linii elektroenergetycznych

Fot. www.energa.pl
Fot. www.energa.pl

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, eksploatuje ponad 131 tys. kilometrów napowietrznych linii elektroenergetycznych na obszarze 1/4 Polski. Blisko połowa z nich to linie średnich i wysokich napięć, będące jednym z najistotniejszych elementów elektroenergetycznego „krwiobiegu”. Ich stan techniczny kontrolują już drony, jednak spółka planuje korzystać z tych urządzeń jeszcze częściej.

Regularne oględziny linii napowietrznych wykonywane są przez pracowników eksploatacji sieci EOP, wykorzystywane są do nich także śmigłowce. W drugim przypadku, dzięki zastosowaniu kamer (m.in. termowizyjnych), energetycy mają możliwość dokładnej oceny stanu technicznego elementów infrastruktury liniowej (słupy, przewody, izolatory, itp.) czy zachowania odpowiednich odległości od drzew lub innych obiektów. Tylko w tym roku Energa Operator dokonała ponad 14,6 tys. km takich oblotów. Do kontroli stanu infrastruktury wykorzystywane są coraz częściej także drony.

– Za pomocą dronów wykonujemy oględziny z powietrza kluczowych stacji elektroenergetycznych, oględziny linii wysokiego napięcia w przypadku awarii, a także nadzorujemy prace wycinkowe prowadzone w pobliżu sieci dystrybucyjnej – mówi Krzysztof Bortkiewicz, wiceprezes Zarządu Energi Operatora. – Ta technologia niezwykle szybko się rozwija, przez co staje się coraz bardziej atrakcyjna pod względem ekonomicznym. Ma również ogromny potencjał. Poza planowymi oblotami infrastruktury elektroenergetycznej, wykorzystanie dronów w codziennej pracy pogotowia energetycznego mogłoby znacząco skrócić czas lokalizacji i usuwania awarii. Zainicjowaliśmy działania, których celem jest sprawdzenie możliwości szerszego wykorzystywania dronów przez spółkę.

Reklama
Reklama

Nowe rozwiązania poszukiwane

W EOP powołano zespół, którego zadaniem jest dokonanie analizy techniczno-ekonomicznej, obejmującej możliwości jak najlepszego wykorzystania tego typu bezzałogowców. W planach jest przeprowadzenie badania rynku, które będzie pierwszym etapem weryfikacji możliwości techniczno-organizacyjnych potencjalnych wykonawców oraz kosztów związanych z tego typu usługami. Energa Operator zachęca wszystkie zainteresowane firmy do współpracy. Kolejnym etapem będą konsultacje techniczne, w ramach których przewidziana jest m.in. realizacja oblotów demonstracyjnych dla wybranych odcinków linii średniego i wysokiego napięcia.

Smart Grid wspiera zarządzanie siecią

 Infrastrukturę dystrybucyjną nadzoruje także coraz gęstsza sieć elektronicznych czujników i urządzeń komunikacyjnych, przekazujących dane bezpośrednio do systemów dyspozytorskich. Rozwiązania tego typu dotyczą już nie tylko sieci wysokich czy średnich, ale również i niskich napięć.

W najbliższych latach, dzięki realizacji projektu Smart Grid, Energa Operator jako pierwszy Operator Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, dysponować będzie kompleksowym systemem zarządzania siecią średnich napięć, obejmującym cały obszar jej działania. Jego wdrożenie pozwoli na znaczne skrócenie czasu usuwania awarii, a także szybkie ograniczenie ich zasięgu.

Komentarze