Reklama

Elektroenergetyka

News Energetyka24: Rząd wesprze przemysł energochłonny. W planach dopłaty i ulgi

Fot.: Kancelaria Premiera
Fot.: Kancelaria Premiera

Według informacji do których dotarł serwis Energetyka24, rząd w Warszawie – świadomy zagrożenia, jakie stanowią wciąż rosnące ceny energii elektrycznej – przystał na postulowane przez przedsiębiorców wprowadzenie dopłat dla przemysłu energochłonnego. Środki na ten cel mają pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wprowadzone mają zostać także ulgi w opłatach za prąd.

Przemysł energochłonny pracuje w Polsce w coraz bardziej niesprzyjających warunkach. Ceny, jakie przedsiębiorcy płacą nad Wisłą za energię są znacznie wyższe od tych, jakie płacą za prąd firmy na zachodzie Europy, m.in. w Niemczech. Co więcej, w sezonie letnim od kilku lat nad polską gospodarkę powraca widmo wprowadzenia ograniczeń w dostawach energii elektrycznej, a nawet całkowitego blackoutu.

Wynika to ze stanu polskiego systemu elektroenergetycznego, który opiera się w większości na starych blokach węglowych i nie dysponuje odpowiednimi mocami w fotowoltaice i biomasie. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na taką sytuację jest też stan hydrologiczny Polski – podczas długotrwałej suszy spada poziom rzek, które wykorzystuje się do chłodzenia jednostek wytwórczych.

Według pogłosek, które pojawiły się w przestrzeni informacyjnej na przełomie maja i czerwca 2018 roku, dwa duże przedsiębiorstwa miały zakomunikować rządowi, że ze względu na takie ryzyka firmy te rozważają przeniesienie swoich zakładów produkcyjnych z Polski za granicę.

Wobec takiej sytuacji, rząd postanowił przychylić się do postulatów przedsiębiorców i wprowadzić dopłaty dla przemysłu energochłonnego, które pochodzić mają ze sprzedaży uprawnień do emisji. Zgodnie z informacjami, do których dotarła Energetyka24, rząd planuje też rozszerzyć możliwość stosowania niższej stawki opłaty przejściowej oraz opłaty jakościowej.

Wprowadzenie dopłat będzie wymagać zgody Komisji Europejskiej.  

Reklama

Komentarze

    Reklama