Reklama

Elektroenergetyka

Na TGE ruszyła Zorganizowana Platforma Obrotu dla produktów terminowych

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Poniedziałek jest pierwszym dniem notowań na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii dla produktów na rynkach terminowych prądu, gazu i praw majątkowych. Uruchomienia OTF wymagała dyrektywa MiFID2.

Na OTF uczestnicy rynku mogą zawierać transakcje w ramach Rynku Terminowego Produktów z dostawą energii elektrycznej, Rynku Terminowego Produktów z dostawą gazu oraz Rynku Terminowego Praw Majątkowych.

Jak podkreśliła TGE, wdrożenie OTF związane było z koniecznością dostosowania działalności Giełdy do wymogów Dyrektywy MiFID2. Do konsultacjach z uczestnikami rynku na temat modelu funkcjonowania rynków terminowych pod reżimem MiFID2, podjęta została decyzja o uruchomieniu platformy OTF. Możliwe na niej jest dalsze oferowanie uczestnikom rynku kontraktacji długoterminowej w celu zabezpieczenia cen oraz dostaw energii i gazu w przyszłości, a także realizacja obliga giełdowego - podkreśliła TGE.

„Uruchomienie Zorganizowanej Platformy Obrotu w roku, w którym Towarowa Giełda Energii obchodzi jubileusz 20-lecia działalności, jest krokiem milowym w rozwoju TGE. Giełda osiągnęła dojrzałość, co sprawia, że czujemy się jeszcze bardziej zobowiązani wobec uczestników rynku do oferowania im produktów na miarę standardów europejskich, czego przykładem jest OTF” - podkreślił wiceprezes TGE ds. operacyjnych Piotr Listwoń.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że wypracowane wspólnie z rynkiem rozwiązanie umocni pozycję TGE na arenie międzynarodowej oraz pozytywnie wpłynie na strategie biznesowe klientów.

„Jednocześnie mając na uwadze, jak ogromnym przedsięwzięciem dla całej organizacji było wdrożenie OTF-a, chciałabym bardzo podziękować moim koleżankom i kolegom z TGE oraz IRGiT za ich ponad dwuletnią pracę nad projektem” – dodał Listwoń.

OTF stanowi dopełnienie dotychczasowej oferty TGE. Obecnie handel na rynkach organizowanych przez Giełdę odbywa się w ramach Rynku Towarów Giełdowych - są to rynek spot energii elektrycznej oraz gazu, rynek praw majątkowych, Rynku Instrumentów Finansowych - uprawnienia do emisji CO2 oraz Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF) dla rynków terminowych: energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych).

Rozliczanie transakcji zawartych na OTF zostało powierzone Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT).

OTF (Organised Trading Facility), czyli Zorganizowana Platforma Obrotu to wielostronny system, niebędący rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu, kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży.

Przedmiotem obrotu na OTF mogą być różne instrumenty, w tym strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do emisji, instrumenty pochodne oraz produkty energetyczne będące przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą być wykonywane przez fizyczną dostawę

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama