Reklama

Elektroenergetyka

Ministerstwo energii będzie współpracować z instytutami naukowymi

Fot. ME
Fot. ME

Połączenie potencjałów jednostek, efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury badawczej oraz intensyfikacja współpracy z sektorem energetycznym to główne cele porozumienia zawartego przez instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Energii. Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się 16 lutego 2018 r. w Warszawie.

Podczas spotkania minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że resort energii, wpisując się w rządowy trend sieciowania instytucji naukowych i badawczych, dąży do wzmocnienia mechanizmów współpracy instytutów. – W naszej ocenie formalne zacieśnienie współpracy między jednostkami, służyć będzie przede wszystkim kształtowaniu silnych powiązań pomiędzy nauką i przemysłem - powiedział.

Szef resortu energii dodał, że instytuty będą podstawą zaplecza naukowego do realizacji programów rządowych w zakresie sektora energii i górniczego. – Jednostki podejmą także inicjatywy na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, środowiskowego i publicznego. Jestem przekonany, że wspólnie prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe, a także wdrażanie ich wyników będą miały istotny wpływ na rozwój przemysłu oraz poprawę jakości życia społeczeństwa – zapewnił.

Minister Tobiszowski przekonywał, że wykorzystywanie nowych rozwiązań, zaproponowanych przez naukowców to szansa, by m.in. sektor górniczy był bardziej nowoczesny, konkurencyjny oraz efektywnie wykorzystywał wiedzę i doświadczenie branży oraz jednostek naukowych. Dodał, że badaniami opracowanymi przez instytuty np. w zakresie technologii związanych z sektorem wydobycia interesują się już także inne państwa. – Musimy korzystać z potencjału polskich naukowców, jeśli chcemy wyprzedzać trendy, dlatego pomysły oraz nowatorskie metody nie mogą pozostawać tylko na papierze lub w laboratoriach – powiedział.

Porozumienie o współpracy zostało zawarte przez sześć jednostek: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Energetyki, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego.

kn/ME

Reklama

Komentarze

    Reklama