Reklama

Elektroenergetyka

ME: Centrum Naukowo-Przemysłowe zbuduje polskie reaktory jądrowe

Fot.:Pixabay
Fot.:Pixabay

- Wkrótce powstanie Centrum Naukowo-Przemysłowe odpowiedzialne za projekt wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTGR) w naszym kraju – poinformował Józef Sobolewski dyrektor Departamentu Energii Jądrowej 28 lutego 2018 r. w Sejmie, w trakcie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej.

Centrum Naukowo-Przemysłowe powstanie przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) i będzie prowadzić dalsze prace nad projektem zainicjowanym w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Energii. W skład Centrum, poza NCBJ, wejdzie Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), wybrane firmy krajowe oraz partner z zagranicy.

Korzyści

Wdrożenie technologii HTGR jako źródła ciepła przemysłowego (500-600°C) np. w branży chemicznej, istotnie zmniejszy zapotrzebowanie Polski na importowany gaz ziemny i obniży poziom emisji CO2. Jednocześnie postawi nasz kraj w czołówce krajów rozwijających najbardziej zaawansowane technologie jądrowe. Ponadto reaktory tego typu mogą być doskonałym produktem eksportowym. Projekt został ujęty w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i jest realizowany niezależnie od programu budowy elektrowni jądrowych.

Finansowanie

Wdrożenie reaktorów HTGR w pierwszym etapie będzie finansowane w głównej mierze ze środków na prace naukowo-badawcze (unijne i krajowe) oraz z funduszy na innowacje przyszłych użytkowników. - Chcemy, aby docelowo, w drugim etapie  było to przedsięwzięcie typowo komercyjne – powiedział dyrektor Sobolewski. Jak poinformował podczas swojej prezentacji,  pierwszym etapem będzie budowa w Świerku reaktora testowego HTGR o mocy 10 MWth, którego koszty szacuje się na 500 mln zł. Działające tam Narodowe Centrum Badań Jądrowych już otrzymało na prace badawcze 4 miliony euro w ramach europejskiego programu Gemini+. „Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i złożyliśmy wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie tego projektu” – poinformował przedstawiciel resortu energii.  Dodał, że zaawansowane są prace nad włączeniem do powstającego Centrum Naukowo-Przemysłowego partnerów z Polski i z zagranicy.

Raport

13 września 2017 r. kierownictwo Ministerstwa Energii przyjęło raport resortowego zespołu, który rekomenduje wdrożenie w Polsce wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych chłodzonych gazem (HTGR). Zespół ocenił, że Polsce potrzeba 10-20 reaktorów tego typu, a potencjalnymi krajowymi odbiorcami tej technologii będą  zakłady chemiczne i petrochemiczne.

ML/ME

Reklama

Komentarze

    Reklama