Reklama

Elektroenergetyka

MAP powoła pełnomocnika ds. funkcjonowania i rozwoju firm energetycznych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Powołanie pełnomocnika ds. funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych podlegających nadzorowi ministra aktywów państwowych - przewiduje zarządzenie tego ministra opublikowane w Dzienniku Urzędowym MAP.

Zgodnie z zarządzeniem ustanawia się Pełnomocnika do spraw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, którego powołuje i odwołuje Minister Aktywów Państwowych.

"Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań podejmowanych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i zapewnienia rozwoju przedsiębiorstw energetycznych objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych" - napisano w zarządzeniu.

W szczególności, jak wskazano, chodzi o koordynację działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci dystrybucyjnych i jednostek wytwórczych energii elektrycznej objętych nadzorem MAP; koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami nadzorowanymi w tym zakresie; analizę kierunków rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z uwzględnieniem kierunków określonych w rządowych dokumentach strategicznych z zakresu energetyki; koordynację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej.

Zarządzenie przewiduje, że pełnomocnik ma podlegać bezpośrednio ministrowi aktywów państwowych i wykonywać swoje zadania we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Aktywów Państwowych.

"Dyrektorzy oraz pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych, w sprawach należących do ich właściwości, udzielają pomocy Pełnomocnikowi w zakresie realizacji zadań (...), w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań oraz wyrażanie opinii" - czytamy w zarządzeniu.

Obsługę organizacyjno-biurową pełnomocnika zapewnić ma Biuro Ministra, a obsługę merytoryczną - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Źródło:PAP

Komentarze