• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Kraków: porozumienie ws. bezpieczeństwa energetycznego

Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego miastu, umożliwienie dostępu do ciepła sieciowego większej liczbie mieszkańców, a także współpraca w obszarze transformacji energetyczno-klimatycznej – to ma gwarantować porozumienie zawarte w piątek w Krakowie.

Sygnatariuszami dokumentu są władze miasta Krakowa, spółka PGE Energia Ciepła, która jest właścicielem krakowskiej elektrociepłowni oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zwrócił uwagę na „ambitną politykę klimatyczną” miasta. Jak zauważył, przeprowadzony w tym roku panel obywatelski pokazał, że mieszkańcy oczekują szybkich i daleko idących odpowiedzi na kryzys klimatyczny.

Panel zarekomendował osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 r. oraz cele pośrednie – przygotowanie strategii klimatycznej w 2022 roku, 30-procentową redukcję emisji do 2030 r. i 80-procentową redukcję emisji do 2040 r.

„Istotnym elementem strategii klimatycznej jest przebudowa systemu ciepłowniczego miasta na niskoemisyjny. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Podpisane porozumienie wzmacnia współpracę pomiędzy Miastem Kraków, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a PGE Energia Ciepła w ważnym obszarze – transformacji energetyczno-klimatycznej. Ponadto zapewni mieszkańcom miasta bezpieczeństwo energetyczne, co jest jednym z naszych priorytetów” – podkreślił prezydent.

Z kolei Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, powiedział: „Elektrociepłownie są częścią ekosystemu miast, które wraz z nami uczestniczą w transformacji energetycznej. Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym dowodem dobrej współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego w Krakowie”.

Krakowska elektrociepłownia w ubiegłym roku podjęła działania w kierunku opracowania wielowariantowej analizy techniczno-ekonomicznej oraz studium wykonalności inwestycji zmierzającej do całkowitego wyłączenia z eksploatacji bloków węglowych i zamianę ich m.in. na jednostki gazowe. Szacowana wartość inwestycji to nawet kilka miliardów złotych - w zależności od przyjętego ostatecznie wariantu technicznego.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego PGE Energia Ciepła przygotowała prognozy zapotrzebowania na ciepło dla stolicy Małopolski.

„W perspektywie najbliższych lat w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła zostaną przeprowadzone projekty inwestycyjne związane z budową nowych źródeł kogeneracyjnych gazowych. Dzięki podpisanemu porozumieniu inwestycje zapewnią optymalną efektywność ekonomiczną dla krakowskiego systemu ciepłowniczego” –zapowiedział Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Marian Łyko, prezes zarządu MPEC, zaznaczył, że miejski system ciepłowniczy stale jest rozbudowywany, a równocześnie zmniejsza emisję zanieczyszczeń do środowiska. „Nasze działania opierają się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem infrastruktury opartej na nowoczesnych technologiach i włączaniu do systemu ciepłowniczego odnawialnych źródeł energii” – powiedział.

Według informacji miasta i wykonawców, w trosce o środowisko, ale z poszanowaniem historycznej zabudowy miasta, przy ścisłej współpracy z archeologami i służbami konserwatorskimi, sieć wykonywana jest również w ścisłym, zabytkowym centrum Krakowa.

Jak przekazał prezes MPEC, rozwój rynku ciepła w latach 2021-2026 ma objąć podłączenie nowych odbiorców o łącznym, szacowanym zapotrzebowaniu mocy na 205,3 MW. „Prowadzimy w tym zakresie szereg działań inwestycyjnych, budujemy nowe odcinki sieci cieplnych, a w niektórych obszarach zwiększamy przepustowość już istniejących” - mówił Łyko.

Segment ciepłownictwa jest w fazie transformacji. Znalazło to odzwierciedlenie w ogłoszonej w ubiegłym roku Strategii Grupy PGE. W myśl jej założeń do 2030 r. w produkcji ciepła planowane jest korzystanie w 70 proc. ze źródeł zero– i niskoemisyjnych.

Reklama
Reklama

Komentarze