Reklama

Elektroenergetyka

Kolejne pieniądze z EBI na inwestycje dla Energi

Fot.:Energa
Fot.:Energa

Grupa Energa uczyniła kolejny krok na drodze ku modernizacji swoich linii elektroenergetycznych. Umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przybliża gdańskiego giganta coraz bardziej do rozpoczęcia nowych, kluczowych przedsięwzięć.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA zgodziło się dziś na zakup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną, Energa Operator. Tej ostatniej pozwoli to sfinansować program inwestycyjny ustalony na lata 2017-2019, obejmujący przede wszystkim kluczową modernizację sieci elektroenergetycznych. Głównym celem inwestycji jest ograniczenie strat sieciowych, podniesienie parametrów jakościowych przesyłanej energii elektrycznej i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. Oprócz tego zaplanowane prace mają też zapewnić lepszą przepustowość i nowe powiązania, a w przyszłości usprawnić podłączanie do sieci małych źródeł odnawialnych.

Dzisiejsza uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wynikiem umowy, jaką we wrześniu ubiegłego roku Energa podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki niej pomorska grupa energetyczna otrzymała kredyt w wysokości 250 mln euro z blisko 1 mld euro przeznaczonego łącznie na rozwój polskiej energetyki i sektora badawczo-rozwojowego.

- Energa nie stoi w miejscu. Kontynuujemy ciężką pracę, którą podjęliśmy rok temu, trwamy również przy kierunkach rozwojowych, które obraliśmy. Nowoczesne, sprawne i niezawodne linie dystrybucyjne są jednym z fundamentów bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też gwarantem komfortu codziennego życia mieszkańców. Dzięki dzisiejszej decyzji Walnego Zgromadzenia uczyniliśmy kolejny krok w kierunku poprawy funkcjonowania sieci, która obejmuje swoim zasięgiem 25 proc. terytorium Polski. To ważna inwestycja, więc dziękuję akcjonariuszom, że wspierają nas w jej realizacji – podkreśla Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa zarządu Energi SA.

ML/Energa

Reklama

Komentarze

    Reklama