• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

II Kongres Kogeneracji już niebawem

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Trudno dziś oszacować, kiedy dobiegnie końca pandemia koronawirusa. Pewne jest natomiast, że konsekwencje tego globalnego zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli, odczuwać będziemy jeszcze długo. O wyzwaniach stojących przed branżą ciepłowniczą i sektorem elektroenergetycznym, rozmawiać będą eksperci, politycy i liderzy opinii podczas II Kongresu Kogeneracji, który w dniach 31 sierpnia – 1 września odbędzie się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Już po raz drugi Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych organizuje Kongres Kogeneracji, poświęcony perspektywom rozwoju kogeneracji w Polsce i Unii Europejskiej. Na przełomie sierpnia i września, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, spotkają się eksperci, przedstawiciele branży elektroenergetycznej, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu.

Pandemia przyspieszyła wiele procesów społeczno-gospodarczych i nadała nowe tempo transformacji energetycznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W trakcie II Kongresu Kogeneracji uczestnicy będą mogli bliżej przyjrzeć się doświadczeniom ostatnich miesięcy i nakreślić perspektywy zmian w sektorze elektroenergetycznym w najbliższych latach.

Za nami wymagające kilkanaście miesięcy solidarnej walki z pandemią, którym towarzyszyła intensywna praca nad kształtem transformacji energetycznej naszego kraju. – podkreśla Wojciech Dąbrowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Po ogłoszeniu założeń strategii Europejskiego Zielonego Ładu, określeniu celów w obszarze neutralności klimatycznej i przyjęciu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. przed całym sektorem stoi szereg wyzwań, o których należy rozmawiać. Mamy nadzieję, że kolejna edycja Kongresu będzie okazją do wymiany doświadczeń, tak cennych w kontekście tego co czeka przedsiębiorstwa branżowe w najbliższych latach. Liczymy, że zaowocuje ona wieloma cennymi inicjatywami i propozycjami ze strony przedsiębiorstw branżowych, które pozytywnie wpłyną na przemiany polskiej energetyki i ciepłownictwa.

Podczas II Kongresu Kogeneracji w dyskusjach panelowych poruszone zostaną tematy:

  • nowego modelu Rynku Ciepła w Polsce,
  • strategii Europejskiego Zielonego Ładu i perspektyw rozwoju kogeneracji do 2050 r.,
  • roli kogeneracji w zadaniach gmin i jednostek samorządu terytorialnego,
  • zastosowania nowoczesnych technologii w kogeneracji.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Do Kazimierza Dolnego, przyjadą menadżerowie czołowych polskich przedsiębiorstw energetycznych i naukowcy z kluczowych ośrodków akademickich, aby wspólnie dyskutować na temat wyzwań, przed jakimi stoi obecnie rodzima branża elektroenergetyczna i ciepłownicza. Uczestnicy przyjrzą się bliżej szansom i wyzwaniom stojącym przed rozwojem kogeneracji w Polsce, w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej i znaczącej redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej.

Podczas dyskusji panelowych chcemy otworzyć przestrzeń do prezentacji opinii i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami sektora elektroenergetycznego. Przedstawiciele naszej branży poszukują okazji do wymiany poglądów i dialogu na temat przyszłości kogeneracji w naszym kraju. Stąd nasza inicjatywa – kolejnej edycji Kongresu, w momencie gdy gospodarka i życie społeczne wychodzą z pandemii koronawirusa. – podkreśla dr inż. Janusz Ryk, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – O przygotowaniach do Kongresu Kogeneracji będziemy na bieżąco informować na naszym profilu na Twitterze, na stronie internetowej Towarzystwa i w specjalnym serwisie www.kongreskogeneracji.pl.

Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji można znaleźć na stronie www.kongreskogeneracji.pl i na profilu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych na Twitterze (@kogeneracjaPTEZ).

***

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) powstało w 1991 r. jako organizacja skupiająca elektrociepłownie produkujące ciepło i energię elektryczną w kogeneracji. Organizacja od prawie 30 lat promuje technologię kogeneracyjną, jako najbardziej wydajny i bezpieczny dla środowiska sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. PTEZ podejmuje działania, aby – tam gdzie jest to uzasadnione – istniejące ciepłownie i kotłownie zamienić na jednostki kogeneracyjne.

PTEZ jest aktywnym uczestnikiem debaty na temat kierunków rozwoju energetyki i ciepłownictwa, działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Towarzystwo promuje proefektywnościowe rozwiązania w energetyce, tworząc przestrzeń do współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań w produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu. Obecnie PTEZ to ponad 133 członków zwyczajnych, 15 wspierających i 8 honorowych. Prezesem Zarządu PTEZ jest Wojciech Dąbrowski.

PTEZ/mat. prasowe

Komentarze