Reklama

Elektroenergetyka

Grzegorczyk: transformacja polskiej energetyki przyspiesza

Fot. www.msp.gov.pl
Fot. www.msp.gov.pl

Transformacja polskiej energetyki przyspiesza, choć odbywa się w trudnym otoczeniu regulacyjnym i biznesowym - pisze Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia, wiceprezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Otwarcie na innowacje usprawniające działalność operacyjną, aktywność w nowych obszarach biznesowych, inwestycje modernizujące i dywersyfikujące  miks energetyczny oraz koncentracja na relacjach z klientem – to działania, które znacząco zmieniają funkcjonowanie polskiego sektora energetycznego.

Ekosystem innowacji

Dwa ostatnie lata w Grupie TAURON stały pod znakiem budowy ekosystemu innowacji, który dziś obejmuje 40 projektów badawczo-rozwojowych oraz intensywną współpracę z otoczeniem biznesowym w „modelu open innovation”.

Podstawowym założeniem funkcjonowania naszego ekosystemu innowacji jest to, że poszukujemy rozwiązań na problemy rozwojowe, które precyzyjnie zdefiniowaliśmy w Strategicznej Agendzie Badawczej – mapie drogowej innowacji w TAURONIE. Kwestią otwartą jest natomiast sposób, w jaki dane rozwiązanie uzyskamy. W grę wchodzą m.in. wewnętrzne projekty badawczo-rozwojowe, współpraca ze start-upami, zaangażowanie się w globalny program badawczy cenionej instytucji naukowej. Dla nas ważne jest to, czy wypracowana technologia usprawnia  naszą działalność i czy istnieje możliwość rentownego wpięcia jej w biznes.

Dziś prowadzimy ponad 40 projektów badawczo-rozwojowych - od wydobycia węgla kamiennego, przez wytwarzanie i dystrybucję energii po sprzedaż i obsługę klienta. Projekty te są na różnym stadium zaawansowania. część z nich jest już w fazie pilotażowej, w której weryfikujemy na naszej infrastrukturze potencjał biznesowy i sprawność technologiczną.

We wrześniu uruchomiliśmy instalację, której celem jest przekształcenie dwutlenku węgla, wychwyconego z bloków energetycznych, w syntetyczny gaz ziemny do napędzania samochodów (SNG). Metan powstaje w wyniku reakcji CO2 z wodorem pochodzącym z elektrolizy wody. Proces ten może być zasilany nadwyżką taniej energii wytworzonej np. ze źródeł odnawialnych w tzw. dolinach obciążeń (przy zmniejszonym zapotrzebowaniu, np. nocą). Technologia jest więc nie tylko perspektywicznym rozwiązaniem dla wykorzystania CO2, ale również sposobem na magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej z niesterowalnych źródeł energii – farm wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych.

Niedawno ekosystem innowacji wzbogaciliśmy o instrument finansowy poprzez powołanie funduszu CVC. Dzięki temu, startu-pom, dysponującym dobrym pomysłem, możemy zaproponować kompleksową współpracę - od udziałów w programach akceleracyjnych, przez wsparcie kompetencyjne i udostępnienie infrastruktury dla skalowania i testowania technologii po wsparcie finansowe w etapie seed  do 3 milionów złotych i szersze wsparcie w etapie growth do 32 milionów złotych.

Magazynowanie energii – change makerem energetyki

Do współpracy zapraszamy także firmy technologiczne oraz uznane instytucje naukowe. Dobrym przykładem synergii podejmowanych przez nas działań jest rozwój technologii magazynowania. Dzięki współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute, uczestniczymy w globalnym programie badawczym dotyczącym magazynowania, współpracując równocześnie ze startupem, który przygotowuje obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie. Budujemy również magazyn energii zlokalizowany w pobliżu naszej farmy wiatrowej, by potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania w oparciu o innowacyjne magazyny wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne. Ponadto technologie te znajdą się również w centrum zainteresowania wspomnianego już funduszu CVC.

IOT w Smart City

Angażujemy się również w nowe dla nas obszary biznesowe, otwierając się na współpracę z największymi firmami technologicznymi. We Wrocławiu wraz z Ericssonem będziemy rozwijać usługi na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem Internetu Rzeczy. Wdrożenie budowę nowych usług na bazie infrastruktury miejskiej, komunalnej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu sieci czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji.

Odpowiednio dobrane rozwiązania technologiczne ułatwią bezpieczne i efektywne zarządzanie oświetleniem ulicznym czy miejscami parkingowymi, czyniąc miasto bardziej komfortowym dla mieszkańców. Istotnym elementem projektu, będzie również zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych pochodzących z zainstalowanych czujników oraz inteligentnej infrastruktury.

Dywersyfikacja miksu energetycznego

W Grupie TAURON nie planujemy już budować dużych elektrowni węglowych, a blok o mocy 910 MW w Jaworzno jest ostatnią tego typu inwestycją. Przypomnę tylko, że nowy blok, który oddamy do użytku w czwartym kwartale 2019 roku, pracując z najwyższą w swojej klasie sprawnością w Europie, zredukuje o 91 proc. emisje pyłów, a tlenków azotu i siarki odpowiednio o 82 proc. i 95 proc. Ponadto, realizując idee gospodarki obiegu zamkniętego, nie będzie wymagał składowania odpadów po spalaniu: popiołów, gipsu czy żużla, gdyż zostaną one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym.

Obecnie w TAURONIE przygotowujemy inwestycje w nowe moce wytwórcze, w tym w energetyce odnawialnej o łącznej mocy około 700 MW. Warunkiem ich realizacji jest zapewnienie odpowiedniej rentowności oraz korzystnego, stabilnego systemu wsparcia regulacyjnego.

Na początku października rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy około 200 MW. Transakcję tą chcielibyśmy sfinalizować już na przełomie roku. Poza wiatrakami aktualnie rozważamy pięć potencjalnych lokalizacji farm fotowoltaicznych na terenach niewykorzystanych gospodarczo.

Już dziś wytwarzamy energię w 34 elektrowniach wodnych i czterech farmach wiatrowych. W drugim kwartale 2018 r. przyłączyliśmy też do  sieci niemal 2000 mikroinstalacji. To rekord Polski w tym zakresie.

Współczesny rynek jest niezwykle wymagający, a przy tym coraz mniej stabilny. Sukces mogą odnieść na nim jedynie firmy, które potrafią w trudnym otoczeniu rynkowym szybko zidentyfikować i wykorzystać szanse biznesowe oraz odpowiadać na coraz wyższe wymagania klientów. Musimy przy tym uwzględniać fakt, że energetyka należy do sektora usług publicznych, które muszą być dostępne dla każdego i odpowiadać na zróżnicowane potrzeby różnych grup klientów.

jw/PKEE

Reklama

Komentarze

    Reklama