Reklama

Elektroenergetyka

Energa umożliwia pracę zdalną w czasie pandemii

Fot. Energa
Fot. Energa

Od ubiegłego tygodnia pracownicy Grupy Energa, w zależności od pełnionych obowiązków, pracują zdalnie. Jest to możliwe, dzięki systemom informatycznym, za które odpowiedzialna jest wyspecjalizowana spółka Energa Informatyka i Technologie. Podjęte działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Grupa Energa, w odpowiedzi na apel rządu o wprowadzenie możliwości tzw. pracy zdalnej przeorganizowała zadania w swoich spółkach. Tam, gdzie jest to możliwe i zasadne pracownicy wykonują obowiązki z domu. W ciągu czterech ostatnich dni specjaliści spółki EITE zrealizowali na rzecz pracowników kilka tysięcy zgłoszeń o nadanie dostępu do systemów IT poprzez szyfrowaną sieć VPN.

Uproszczono również procedury nadawania pracownikom niezbędnych uprawnień oraz wydłużono termin ważności haseł kont pracowniczych, aby zmniejszyć ryzyko odcięcia pracowników od niezbędnych narzędzi i systemów informatycznych.

Wszystkie spotkania w Grupie odbywają się poprzez komunikator Skype dla Firm, zgodnie z wydanym zaleceniem. Taki system kontaktowania został poprzedzony akcją informacyjną wyjaśniającą możliwości wykorzystywania aplikacji do organizacji spotkań oraz korzystania z poczty korporacyjnej. Obecnie zakończono w EITE prace przy instalacji dodatkowego serwera, zrealizowane w celu rozszerzenia pojemności narzędzia do komunikacji dla połączeń pracowników pracujących zdalnie. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zespół CERT Energa na bieżąco monitoruje sytuację, wykrywa i analizuje potencjalne zagrożenia z obszaru cyberbezpieczeństwa.

–  Od czasu ogłoszenia epidemii koronawirusa w sieci zarejestrowano ok. 4 tysiące domen dotyczących tej tematyki. Niektóre z nich rozpoznaliśmy jako złośliwe i służące przestępcom do wyłudzeń i ataków. Dlatego nasz zespół podejmuje odpowiednie działania prewencyjne i mitygujące – wyjaśnia Bogusław Kowalski, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ryzyka Energi Informatyki i Technologii. (Energa)

Komentarze