• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Energa: realizacja Ostrołęki C wstrzymana

Fot. Energa
Fot. Energa

Enea SA i Energa SA podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania inwestycji - poinformowała Energa na swojej stronie internetowej.

Obie firmy podpisały w czwartek porozumienie na mocy którego zawieszają finansowanie projektu budowy elektrowni Ostrołęka C. 

"Strony porozumienia postanowiły zawiesić finansowanie budowy Ostrołęki C z uwagi na wystąpienie ważnych czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych. Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu są planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego oraz publiczne wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100% akcji Energi" - czytamy w oświadczeniu.

Ponadto czytamy, że pierwotna umowa z wykonawcami, GE Power oraz Alstom Power Systems, pozostawia furtkę pozwalającą zawiesić prace. 

"Zgodnie z kontraktem, termin zakończenia realizacji projektu wynosi 56 miesięcy, liczony od dnia wydania polecenia rozpoczęcia prac. Przewidziany w umowie okres zawieszenia nie oznacza automatycznie zmiany terminu ukończenia inwestycji przez generalnego wykonawcę" - zaznaczają obie spółki i dodają, że cały projekt został zrealizowany w 5%. 

Podpisane porozumienie nie ma wpływu na obowiązywanie dotychczasowych porozumień w sprawie finansowania projektu, o których spółki wcześniej informowały.

Komentarze