Reklama

Elektroenergetyka

Energa: Ponad 500 mln zł EBITDA w pierwszym kwartale 2019

Fot. www.energa.pl
Fot. www.energa.pl

Grupa Energa wypracowała w pierwszym kwartale wynik EBITDA w wysokości 554 mln zł oraz 2,97 mld zł przychodów.

W dalszym ciągu motorem napędowym wyniki Grupy Energa pozostaje Linia Biznesowa Dystrybucja. Wypracowana przez tę nią EBITDA na poziomie 548 mln stanowi 99% całości EBITDA Grupy. Wzrost wyniku w relacji do pierwszego kwartału odnotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie, której EBITDA wyniosła 118 mln zł dzięki wysokim cenom rynkowym energii elektrycznej oraz rekordowej produkcji energii z wiatru. Natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż odnotowała EBITDA na poziomie - 95 mln zł.

Kwartał pełen inwestycji

W pierwszym kwartale Grupa Energa konsekwentnie inwestowała w nowe moce wytwórcze i nowe technologie w energetyce. Celem jest wzrost wartości Grupy Energa, utrzymanie mocnej pozycji lidera na krajowym rynku pod względem udziału OZE w ogólnym miksie wytwórczym oraz umacnianie systemu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Grupa rozpoczęła budowę nowej Farmy Wiatrowej Przykona o mocy zainstalowanej 30 MW oraz średniej rocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie 75 GWh. Dziewięć turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą posadowionych zostanie na 250 ha terenów rekultywowanych po kopalni węgla brunatnego. Jest to wzorcowy, odpowiedzialny społecznie model realizacji projektów z obszaru lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Również w pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa Energa rozpoczęła budowę największego w Polsce magazynu energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Hybrydowy magazyn powstaje w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra pod Pruszczem Gdańskim.

- Dla naszej Grupy pierwszy kwartał 2019 roku okazał się bardzo pomyślny względem planowej realizacji zadań w obszarze dystrybucji i wytwarzania. Sprawdza się nasza konsekwencja biznesowa i aktywność inwestycyjna, szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dzięki stale rozszerzanej bazie OZE wykorzystaliśmy dogodne warunki pogodowe w pierwszych trzech miesiącach roku, uzyskując wolumen energii wytworzonej z wiatru aż o blisko 50% rok do roku. Na inwestycje w pierwszych trzech miesiącach tego roku wydaliśmy prawie 370 mln złotych – podkreśla Jacek Kościelniak, wiceprezes zarząd Energi SA ds. finansowych.

Wyniki Linii Biznesowych

W I kwartale 2019 roku udział Linii Biznesowej Dystrybucja w EBITDA Grupy Energa wyniósł 99 proc. (w okresie porównywalnym było to 81%). Zarówno EBITDA, jak i EBIT wzrosły względem roku poprzedniego o 8% i wyniosły kolejno 548 mln zł oraz 346 mln zł. Istotny wpływ na wynik miała wyższa o 54 mln zł marża na dystrybucji oraz niższy koszt strat sieciowych. Zysk netto w I kwartale br. wyniósł 252 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o 23 mln zł.

W łącznym poziomie EBITDA Grupy Linia Biznesowa Wytwarzanie miała 21-procentowy udział. Wzrost EBITDA Linii Wytwarzanie r/r wyniósł 15 mln zł i wynikał głównie z wyższych przychodów ze sprzedaży energii oraz wyższych przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Pozytywny wpływ na wyniki miała także najwyższa w ostatnich kilku latach produkcja ze źródeł wiatrowych i uruchomienie po działaniach optymalizacyjnych bloku biomasowego w Elblągu. Wzrost EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie uzyskano mimo wyższych kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 i mniejszej puli darmowych uprawnień do produkcji na rok 2019.

W I kwartale 2019 roku EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wyniosła - 95 mln zł. Linia Biznesowa Sprzedaż zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku kontynuowała w 2019 roku fakturowanie po cenach z 30 czerwca 2018 roku. Poniosła przy tym wyższe koszty zakupu energii wynikające z warunków rynkowych. Wydanie rozporządzenia wykonawczego do ustawy poprawi wyniki z uwagi na możliwość uzyskania rekompensat.

W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 369 mln zł, z czego najwięcej środków, w wysokości 334 mln zł, przeznaczono na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. Obejmowały one modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. Część nakładów została ponadto poniesiona na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. W Linii Biznesowej Wytwarzanie istotny udział stanowiły zadania związane z dostosowaniem aktywów do wymogów środowiskowych oraz inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. (Energa)

Reklama

Komentarze

    Reklama