Reklama

Elektroenergetyka

Energa podsumowuje wyniki za 2020 - strata mniejsza niż w 2019

Fot. Energa
Fot. Energa

Czwarty kwartał 2020 roku przyniósł poprawę wyników Energi. Wyraźnie widoczny był wzrost wyniku EBITDA (0,48 mld zł, +62% r/r) czy przychodów (3,38 mld zł, +9% r/r). W ujęciu generalnym rok 2020 zamknął się jednak stratą netto w wysokości 444 mln zł - to znacznie mniej niż ponad miliard w roku 2019.

W raportowanym okresie Energa wyprodukowała 977 GWh energii (+22% r/r). Linia Biznesowa Dystrybucja przez ostatnie trzy miesiące ub.r. przesłała ok. 5,65 TWh (w porównaniu do 5,60 TWh w tym samym okresie 2019 roku).

W całym 2020 r. aż 45% całej energii elektrycznej wyprodukowanej przez spółki zależne Energi z Grupy Orlen pochodziło z OZE. O 22% zmalało też ogólne zużycie węgla jako paliwa. Na wynik netto Grupy wpływ miały zdarzenia o charakterze niegotówkowym, związane przede wszystkim z utratą wartości konwencjonalnych aktywów węglowych. Tym większe znaczenie dla Energi ma zaangażowanie w strategię Orlen2030, opierającą rozwój Grupy Orlen na źródłach nisko- i zeroemisyjnych, oraz w cel osiągnięcia przez nią neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Reklama
Reklama

Większość pozycji wynikowych oraz wolumenów za czwarty kwartał była też wyższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku, wskazując na szybką odbudowę pozycji Grupy w trakcie pandemii COVID-19. Poprawę widać przede wszystkim w danych operacyjnych wszystkich Linii Biznesowych. Spółki Energi w ostatnim kwartale 2020 roku w porównaniu do kwartału wcześniejszego wyprodukowały 25% więcej, przesłały 4% więcej i sprzedały 6% więcej energii elektrycznej. Z kwartału na kwartał Grupa osiągnęła też zdecydowanie wyższy zysk netto, wynoszący 238 mln zł, czyli o 180% wyższy, niż w trzecim kwartale (wówczas 85 mln zł). Podobnie rzecz się ma z przychodami (wyższe o 11%) czy wynikiem z działalności operacyjnej EBIT (poprawa o 55%).

– Dla gospodarki, nie tylko sektora energii, rok 2020 stał się sprawdzianem odpowiedzialności w zarządzaniu i umiejętności podejmowania perspektywicznych decyzji biznesowych. Energa zdała ten test, zachowując stabilną pozycję. Pomimo trudnych warunków wypracowaliśmy optymalne wyniki finansowe. Wraz z nowym właścicielem, PKN Orlen, rozpoznawaliśmy potencjał synergii i porządkowaliśmy portfel inwestycyjny pod kątem nowych kierunków rozwoju energetyki nisko- i zeroemisyjnej zgodnych ze strategią Orlen2030 – wskazuje Jacek Goliński, prezes Zarządu Energi SA. 

Rok wyzwań i zmian 

Pomimo trudnego otoczenia, w całym 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości ok. 2,04 mld zł, czyli na poziomie 2019 roku. Grupa poprawiła też o 45% r/r wynik EBIT, a EBITDA kluczowej Linii Biznesowej Dystrybucja w 2020 roku wzrosła o 142 mln zł, czyli blisko 9%, w stosunku do roku wcześniejszego. Wpływ pandemii COVID-19 na całoroczny wynik EBITDA Grupy oszacowany został na ok. 66 mln zł.

Linia Biznesowa Dystrybucja odnotowała też tradycyjnie poprawę wskaźników niezawodności sieci dystrybucyjnej, czyli SAIDI (System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich). W ub.r. oba wskaźniki poprawiły się ogólnie o 8% każdy r/r, przy czym najwyższa poprawa była dostrzegalna w przypadku przerw planowanych – SAIDI dla wyłączeń planowanych poprawił się o 28%, a SAIFI o 27% r/r. W przypadku wszystkich wyłączeń nieplanowanych (w tym katastrofalnych) poprawa wyniosła odpowiednio r/r 2% i 7%.

Energa stawia na OZE i gaz

45% produkcji brutto energii elektrycznej w aktywach Energi w ub.r. pochodziło z OZE – to o 7 p.p. więcej r/r. W rozbiciu na poszczególne źródła energetyka odnawialna wskazywała w większości przypadków tendencję wzrostową – elektrownie wodne wyprodukowały o 5% więcej energii r/r, a farmy wiatrowe 9% więcej. Dla porównania produkcja w elektrowniach węglowych była niższa o 22% w stosunku do 2019 roku. W 2020 roku o 22% zmalało też ogólne zużycie węgla jako paliwa. 

Ubiegły rok to dla Grupy Energa czas historycznej zmiany – z końcem kwietnia dominującym akcjonariuszem Energi SA został PKN Orlen, co rozpoczęło proces integracji obu grup kapitałowych w jeden koncern multienergetyczny. Energa wnosi do tworzonego koncernu wyjątkową wiedzę i doświadczenie jej pracowników związane z rozwojem OZE i inteligentnej dystrybucji. Doskonale wpisuje się to w strategię Orlen2030, opierającą rozwój Grupy Orlen na źródłach nisko- i zeroemisyjnych, oraz w cel osiągnięcia przez nią neutralności emisyjnej do 2050 roku. 

W realizację tego kierunku wpisują się projekty i decyzje inwestycyjne. Kluczową była zmiana technologii wytwarzania energii elektrycznej w projekcie Elektrowni Ostrołęka C z węglowej na opartą na paliwie gazowym. Nowoczesny blok zasilany gazem ziemnym będzie ważnym aktywem wytwórczym wspierającym bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednocześnie dzięki swojej elastyczności będzie skutecznie bilansował nieregulowalną produkcję energii w odnawialnych źródłach. 

Wkład Energi w neutralność emisyjną i strategię energetyczną Grupy Orlen to też powiększenie portfolio odnawialnych źródeł energii. W ub.r. Grupa Energa uruchomiła szóstą farmę wiatrową o mocy zainstalowanej ok. 31 MW. Wybudowana ona została na terenie zrekultywowanych odkrywek kopalni węgla brunatnego Adamów w gminie Przykona (pow. turecki, woj. wielkopolskie). Pracuje na niej dziewięć turbin wiatrowych należących do grona najnowocześniejszych w kraju. Z końcem ubiegłego roku w bezpośrednim sąsiedztwie wiatraków FW Przykona rozpoczęła się budowa kolejnego odnawialnego źródła energii – farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW. Grupa jednocześnie szacuje, że na przeznaczonych pod inwestycje 300 ha po odkrywkach kopalni Adamów mogą powstać OZE o łącznej mocy zainstalowanej ok. 160 MW. (Energa)

Reklama

Komentarze

    Reklama