Reklama

Elektroenergetyka

Energa OZE będzie korzystać z systemu TETRA

Fot. www.energa.pl
Fot. www.energa.pl

W spółce Energa OZE wdrożono Usługę Łączności Krytycznej TETRA. Z systemu korzystają pracownicy Dyspozycji Ruchu Elektrowni (EDR) w Straszynie, Elektrowni Wodnej we Włocławku oraz Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żydowie. Poza standardową łącznością radiową TETRA wprowadzono też dodatkowe usługi – łączność interoperacyjną, tzw. doświetlenie obiektów sygnałem TETRA oraz rejestrację rozmów.

Enspirion zainstalował infrastrukturę systemu TETRA w obiektach Energi OZE w czerwcu br. Odbiorca usługi otrzymał skonfigurowane radiotelefony umożliwiające komunikację zarówno w sieci TETRA, jak też z sieciami publicznymi. W sytuacjach kryzysowych w ramach dodatkowej usługi łączności interoperacyjnej, Energa OZE jest w stanie połączyć się z dyspozytorami Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), jak również Centralną i Regionalnymi Dyspozycjami Mocy Energi Operatora. W ramach usługi automatycznej rejestracji, opartej o autorskie rozwiązanie Enspiriona, wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące z radiotelefonów TETRA są zapisywane.

Wykonano również instalacje „doświetlające” budynki elektrowni w Żydowie i Włocławku sygnałem TETRA. Dzięki temu pracownicy tych obiektów mają możliwość swobodnej komunikacji w miejscach, w których ze względu na specyfikę konstrukcji elektrowni wodnych (m.in. dużej ilości zbrojonego betonu) do tej pory było to niemożliwe. Problem dotyczył głównie na podziemnych kondygnacjach, gdzie brak jest zasięgu sieci komórkowej. Teraz dzięki systemowi TETRA komunikacja z tych poziomów jest znacznie ułatwiona.

Usługa Łączności Krytycznej oparta na systemie cyfrowej komunikacji w standardzie TETRA, z którego korzysta Energa OZE, charakteryzuje się bardzo wysoką niezawodnością. Chodzi m.in. o zwielokrotnienie dróg transmisji i zasilania, a także geograficzne odseparowanie od siebie serwerów sieci. System gwarantuje również nieprzerwaną łączność na potrzeby sterowania urządzeniami przesyłowymi przez minimum 36 godzin od zaniku zasilania głównego.

Cała infrastruktura spełnia wymagania Dyrektywy Unijnej dotyczącej tak zwanych Kodeksów Sieciowych (NCER), która wymusza konieczność dostosowania systemów łączności głosowej oraz infrastruktury związanej z systemami łączności, w szczególności podtrzymania  zasilania. Regulacje kodeksowo-sieciowe zaczną obowiązywać od grudnia 2022 roku. Ich implementacja u głównych uczestników polskiej energetyki (nie tylko wytwórców i dystrybutorów energii, ale również wszystkich znaczących użytkowników sieci) zapewni m. in. niezawodną łączność na czas ewentualnych awarii i odbudowy ciągów zasilania. (Energa)

Komentarze