• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Energa Oświetlenie ze świadectwami bezpieczeństwa przemysłowego

Fot. www.energa.pl
Fot. www.energa.pl

Energa Oświetlenie otrzymała od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne oraz poufne.

Dzięki temu została wzmocniona pozycja spółki w postępowaniach przetargowych i zamówieniach publicznych.  

Firma zyskała możliwość wykonywania prac i realizacji projektów w instytucjach państwowych, takich jak obiekty wojskowe, policyjne czy skarbowe.

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydawane są przez ABW lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Jego celem jest ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów, albo zadań wynikających z przepisów prawa. (Energa)

Komentarze