Reklama

Elektroenergetyka

Enea uzyskała certyfikat ekologicznego wytwarzania ciepła

Fot. Grupa Enea
Fot. Grupa Enea

Enea Ciepło pomyślnie przeszła proces certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W efekcie spółka otrzymała znak jakości serii „NO SMOG”. Tym samym, Enea Ciepło znalazła się w gronie firm wytwarzających bezpieczne ciepło.

–  Uzyskany przez Eneę Ciepło certyfikat PreQurs jest ważny nie tylko dla nas, ale  przede wszystkim dla mieszkańców miasta i naszych Odbiorców. Enea Ciepło otrzymała klasę A, z opisem „NE”, co tłumaczyć należy jako NIE EMITUJE lub też NO EMISSION – wyjaśnił Wiktor Dulewicz, prezes Enei Ciepło. – Nasze instalacje  produkują ciepło w sposób o wiele bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska, niż przydomowe kotłownie węglowe. Wykorzystanie ciepła systemowego jest jednym ze sposobów na walkę ze smogiem – dodał prezes Dulewicz.

Pomiary jakości powietrza pokazują, że i na zielonym Podlasiu zdarzają się przekroczenia stężenia groźnych pyłów. Dane Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdzają, że głównym twórcą białostockiego smogu, są przydomowe piece i kotłownie, a największe zanieczyszczenie występuje na osiedlach domków jednorodzinnych.

Znak jakości serii „NO SMOG” wydał Insty­tut Cer­ty­fi­ka­cji Emi­sji Budyn­ków w Krakowie, który opracował pierwszy na świecie system oceniający budynki ze względu na ich emisję zanieczyszczeń do powietrza, rozumianą poprzez sposób wytworzenia ciepła potrzebnego do ich ogrzania. W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają takie parametry jak: całkowity pył zawieszony (TSP), bezno(a)piren B(a)P, dwutlenek węgla (CO2), tlenki siarki (SO2/SOX), tlenki azotu (NOX) oraz tlenek węgla (CO).

Uzyskany przez Eneę Ciepło certyfikat jest tym cenniejszy, bo zaświadcza o ekologicznych walorach ciepła systemowego produkowanego przez Eneę Ciepło. Według danych Instytutu, dzięki pro­duk­cji energii w elektrocie­płowni aż 35 krotnie, czyli o 3 500 proc. zmniejsza się emisja pyłów, w porównaniu z przydomową kotłownią węglową.

– Jak wynika z pomiarów, wskaźniki emisji źródeł Enei Ciepło są zdecydowanie korzystniejsze w porównaniu z lokalnymi kotłowniami – podkreślił prezes Dulewicz. – Uzyskany certyfikat jest tego potwierdzeniem, a znak "No SMOG" świadczy o tym, że leży nam na sercu zdrowie białostoczan i walka ze smogiem – dodał prezes Enei Ciepło.

W stolicy Podlasia z ciepła wytwarzanego przez spółkę Enea Ciepło korzysta 1 350 Odbiorców. Są to spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje, a także odbiorcy indywidualni.

Dotychczas przyznano blisko sto certyfikatów „NO SMOG”. Otrzymało je ponad 20 dostawców ciepła systemowego w Polsce. Certyfikacja prowadzona jest przez audytora z krakowskiego Instytutu, który, podczas wizyty, gromadzi, opisuje i porównuje dane. Każdy z systemów uzyskuje więc indywidualny certyfikat.

kn/Enea

Reklama

Komentarze

    Reklama