Reklama

Elektroenergetyka

Enea i AGH uruchamiają studia podyplomowe

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W marcu rozpoczną  się  specjalistyczne studia podyplomowe „Jakość energii elektrycznej” organizowane przez Eneę Operator we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Program studiów będzie oparty na badaniach parametrów opisujących właściwości dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy prowadzonych przez Katedrę Energoelektroniki i Automatyki Systemów, jeden z czołowych ośrodków dydaktyczno-badawczych w Polsce. 

Reklama

Sprofilowane studia podyplomowe „Jakość energii elektrycznej” są skierowane do wysoko wykwalifikowanych pracowników Enei Operator zajmujących się pomiarami. Podczas zajęć słuchacze połączą praktykę z teorią, a także przetestują najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe, dzięki którym możliwe jest najbardziej precyzyjnie określenie jakości dostarczanej energii elektrycznej. Ponadto zapoznają się z zagadnieniami związanymi z układami zasilającymi oraz elektroenergetycznymi. Warunkiem ukończenia studiów, oprócz obrony pracy dyplomowej, będzie wykonanie projektu lub zaproponowanie rozwiązania systemowego, użytecznego i możliwego do wdrożenia w Enei Operator.  

– Innowacyjne rozwiązania wymagają od naszych pracowników nieustannego pogłębiania wiedzy i pozyskiwania nowych kompetencji niezbędnych do realizacji powierzonych zadań. W ubiegłym roku zakończyliśmy I etap projektu inteligentnego oprogramowania, który musi być kompatybilny z rozwiązaniami Smart Grid. Zainstalowaliśmy ponad 30 tys. liczników bilansujących, które obsługują znacznie więcej funkcji, nie tylko związanych z pozyskiwaniem odczytów z liczników energii elektrycznej. Dzięki informacjom przesłanym przez te urządzenia jesteśmy w stanie nieustannie monitorować sieć, skutecznie nią zarządzać oraz badać sposób i zakres pobierania energii elektrycznej przez odbiorców. Takie dane mogą być  wykorzystywane przez spółkę do optymalizacji pracy sieci – powiedział Grzegorz Marciniak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową.  

Celem studiów jest pogłębienie i ugruntowanie wiedzy pracowników Enei Operator w zakresie zagadnień związanych z utrzymywaniem wartości i częstotliwości napięcia w sieci energetycznej na odpowiednim poziomie. Na jakość energii elektrycznej mają bowiem wpływ zarówno dostawcy, jak i jej odbiorcy. Dostawcy, czyli operatorzy systemu dystrybucyjnego, których przedstawicielem jest Enea Operator, odpowiadają głównie za napięcie zasilające sieci elektroenergetyczne, ich przepustowość i obciążenie. Odbiorcy zaś, mają wpływ na jakość energii elektrycznej poprzez eksploatację  urządzeń, które mogą powodować spadki napięcia.  

Intencją organizatorów studiów jest przedstawienie słuchaczom różnych oczekiwań w zakresie parametrów energii elektrycznej wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku. Inne wskaźniki jakości energii elektrycznej będą bowiem interesowały jej dostawców, inne odbiorców: konsumentów lub prosumentów a jeszcze inne handlowców i producentów urządzeń. 

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętności i kompetencje nie tylko w zakresie przeprowadzenia bezbłędnych pomiarów wskaźników jakości energii elektrycznej w wybranym punkcie systemu elektroenergetycznego, ale także będą mieli możliwość dokonania  analizy i oceny warunków zasilania w odniesieniu do obowiązujących rozporządzeń i norm. Ważnym elementem programu będzie tworzenie raportów z pomiarów wykonanych za pomocą analizatorów, monitorowania wskaźników jakości i oceny jakości energii w sieciach dystrybucyjnych oraz sporządzanie właściwych umów na dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych. Absolwenci studiów będą mieli ponadto możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego uzyskanie pierwszego stopnia zawodowego: specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej. Egzamin zostanie przeprowadzony przez Polski Komitet ds. Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej działający w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP.

Uruchomienie studiów podyplomowych to kolejny projekt, jaki Enea Operator prowadzi we współpracy z krakowską AGH. Obok prac nad projektami badawczo – rozwojowymi (MoBISys) spółka inwestuje także w wysokospecjalistyczne działania edukacyjne dla  inżynierów zajmujących się pomiarami, co z pewnością przełoży się na konkretne i wymierne dla niej korzyści.

Materiały prasowe Enei

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama