Reklama

Elektroenergetyka

Enea chce ograniczyć straty energii w transformatorach

Fot.: Enea
Fot.: Enea

Enea Operator podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu, który ma ograniczyć straty w transformatorach średniego napięcia na niskie. Opracowany zostanie specjalny algorytm obliczeniowy, który ułatwi proces doboru transformatorów. Partnerem naukowym przedsięwzięcia została Politechnika Poznańska.

Głównym celem projektu jest opracowanie algorytmu obliczeń, który będzie wspomagał i optymalizował proces doboru transformatorów do warunków obciążenia w stacjach średniego napięcia na niskie, na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów. W oparciu o przeprowadzoną analizę obciążeń przedstawiona zostanie rekomendacja w zakresie doboru transformatora. Taka rekomendacja pozwoli wybrać urządzenia dopasowane do wolumenu wielkości dystrybuowanej energii w określonej lokalizacji sieci.

Oprócz doboru najlepszych oraz najbardziej wydajnych transformatorów w danych lokalizacjach, projekt przyczyni się również do walki z emisją szkodliwych substancji do atmosfery. - Ważnym aspektem rozwoju spółki na rynku energetycznym jest nie tylko udoskonalanie swoich usług, ale także optymalizacja kosztów. Staje się to możliwe m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących stacji transformatorowych, na których oparty jest przesył i dystrybucja energii elektrycznej. Realizacja projektu pomoże ograniczyć również emisję szkodliwych substancji do atmosfery – mówi prof. Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Największe straty energii powstają w sieci niskiego napięcia, obejmującej właśnie wspomniane transformatory oraz linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia, razem z przyłączeniami. Realizacja projektu przyczyni się  do redukcji tych strat oraz zmniejszenia awaryjności sieci. Wpłynie to również korzystnie na ochronę i poprawę stanu środowiska m.in. poprzez zmniejszenie poziomu szkodliwych emisji do atmosfery.

Przy realizacji tego typu innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu B+R (Badania i Rozwój) niezwykle istotna jest współpraca z partnerem naukowym. Dlatego Enea Operator w lipcu, na podstawie przeprowadzonego postępowania, podpisała umowę z Politechniką Poznańską, która w projekcie pełnić będzie rolę podwykonawcy. Politechnika Poznańska zapewni odpowiedni kapitał konieczny do właściwej realizacji projektu – czyli wiedzę, laboratoria oraz odpowiedni sprzęt do badań.

ML/Enea

  • enea
Reklama

Komentarze

    Reklama