• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Elektrownia Ostrołęka. Jest porozumienie między Orlenem i Energą

Fot. Energa
Fot. Energa

PKN Orlen i Energa zawarły porozumienie określające zakres i zasady współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka - poinformował Orlen we wtorkowym komunikacie.

W porozumieniu spółki zabezpieczyły finansowanie inwestycji w Ostrołęce. Ustalono, że w przypadku, gdyby pojawiło się ryzyko naruszenia przez Energę wymogów z wiążących umów finansowych, PKN Orlen udzieli spółce Energa finansowania do kwoty nie wyższej niż 1,55 mld zł.

Jak wskazał PKN Orlen w komunikacie prasowym, w podpisanym pomiędzy spółkami z Grupy Orlen porozumieniu określono podział przypadającej na nie puli udziałów w spółce celowej, uzgodniono potencjalne rozwiązania nakierowane na finansowanie projektu i gwarantujące realizację inwestycji.

“Skutecznie realizujemy projekty, które wpisują się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju i będą długoterminowo wzmacniać naszą pozycję na rynku, w szczególności w branży energetycznej. Transformację energetyczną traktujemy jako szansę na potwierdzenie silnej pozycji Grupy Orlen w Europie Środkowej, a inwestycja w Ostrołęce przybliża nas do tego celu” - powiedział cytowany w komunikacie szef Orlenu Daniel Obajtek.

Dodał, że finalizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też przyniesie wymierne korzyści dla naszych akcjonariuszy.

W komunikacie PKN Orlen przypomina, że w ramach realizacji budowy elektrowni w Ostrołęce w technologii gazowej w styczniu 2021 roku powołana została spółka CCGT Ostrołęka sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji. Docelowo, zgodnie z umową inwestycyjną, Energa i PKN Orlen łącznie będą w niej posiadać większościowy udział na poziomie 51 proc., a pozostałe 49 proc. przypadnie na PGNiG.

“Podpisane właśnie porozumienie pomiędzy spółkami z Grupy Orlen przewiduje, że Energa obejmie 50 proc. udziałów plus jeden udział, a PKN Orlen pozostałą część przysługującego im pakietu udziałów w CCGT Ostrołęka sp. z o.o.” - wyjaśniono.

“Dodatkowo zabezpieczono ciągłość w realizacji budowy bloku gazowego w Ostrołęce w przypadku, gdyby nie spełniły się na czas przesłanki z umowy inwestycyjnej dotyczące przystąpienia PGNiG do inwestycji. W takim przypadku spółki z Grupy Orlen wyprzedzająco uzgodniły, że pakiet udziałów przypadający PGNiG wraz z powiązanymi z nim obowiązkami obejmie PKN Orlen” - dodano.

W komunikacie czytamy, że zgodnie z porozumieniem, to Energa będzie sprawować nadzór nad spółką CCGT Ostrołęka sp. z o.o. jako spółką zależną i wchodzącą w skład grupy kapitałowej Energa. Będzie ona odpowiedzialna m.in. za prowadzenie czynności administracyjnych, nadzór merytoryczny i organizacyjny oraz wszelkie ustalenia z PGNIG poza tymi, dotyczącymi finansowania realizowanego projektu.

Porozumienie w sprawie kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni w technologii gazowej w Ostrołęce zostało podpisane jeszcze w czerwcu 2020 r., a we wrześniu chęć przystąpienia do projektu wyraziło PGNiG. Trójstronna umowa pomiędzy PKN Orlen, Energą i PGNiG w sprawie realizacji inwestycji została podpisana w grudniu 2020 r. W styczniu 2021 r. powołana została spółka CCGT Ostrołęka sp. z o.o., która zrealizuje projekt, a w kwietniu 2021 r. zgodę na realizację wspólnej inwestycji z PGNiG wyraził UOKiK.

image

Reklama


 

Źródło:
PAP

Komentarze