Reklama

Elektroenergetyka

Elektrociepłownia w Zabrzu zmniejszyła emisję pyłów o 86%

Fot. www.fortum.pl
Fot. www.fortum.pl

Fortum, właściciel elektrociepłowni w Zabrzu, w kończącym się właśnie sezonie grzewczym wyprodukował 1 670 000 GJ ciepła. Zakład ten funkcjonuje w systemie kogeneracyjnym, czyli równocześnie produkuje ciepło i prąd.

W pierwszym pełnym sezonie grzewczym (liczonym od 19 listopada 2019 do 20 marca 2020) należąca do Fortum elektrociepłownia Zabrze (EC Zabrze) wyprodukowała na potrzeby odbiorców w Bytomiu i Zabrzu aż 1 670 000 GJ energii cieplnej, przy okazji wytwarzając 216 734 MWh energii elektrycznej. Jako paliwo do produkcji energii użyty został węgiel kamienny, ale też alternatywne paliwo stałe wytwarzane z odpadów, czyli tzw. RDF. To oznacza, że elektrociepłownia przyczyniła się do redukcji odpadów zalegających na składowiskach, a nienadających się do dalszego recyklingu.

Zastosowane źródło kogeneracyjne o mocy 225 MW w paliwie pozwala utrzymać sprawność całego układu na poziomie ponad 90%. Spaliny z kotła fluidalnego trafiają to systemu oczyszczania bazującego na absorberze oraz systemie filtrów workowych, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla środowiska.

Nowoczesna elektrociepłownia, taka jak EC Zabrze, to przede wszystkim większa wydajność w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dla nas ważne jest też to, że zastosowane w niej rozwiązania pozwalają na rzeczywiste zmniejszenie emisji do atmosfery. A w przypadku elektrociepłowni Fortum mamy się czym pochwalić” - powiedział Marcin Kost, Kierownik Elektrociepłowni Fortum Zabrze.

Porównując emisje roku 2019 do 2010 roku, kiedy funkcjonowała jeszcze stara elektrociepłownia, widać wyraźną poprawę wskaźników. A to dzięki temu, że EC Zabrze udało się znacznie zredukować emisje własne do atmosfery. Zawartość tlenków azotu (NOX) w spalinach zmalała prawie o połowę (47%), tlenków siarki o 76%, a pyłów o 86%.

„Należy jednocześnie podkreślić, że emisje w roku bazowym, jakim jest 2010, już spełniały przyjęte dla elektrociepłowni normy, jednak dodatkowe redukcje zdecydowanie pozytywnie wpłynęły na środowisko” – dodaje Kost.

Źródło:PAP

Komentarze