Reklama

Elektroenergetyka

Elektrociepłownia Bydgoszcz spełni unijne wymogi środowiskowe

Fot. PGE
Fot. PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wmurowała kamienie węgielne pod inwestycje proekologiczne w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Dzięki realizacji rozbudowy instalacji odsiarczania, a także budowy instalacji odazotowania spalin, elektrociepłownia spełni rygorystyczne unijne wymagania środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność biznesowa wywiera na otoczenie, dlatego działania PGE w kierunku ograniczania i rekompensowania wpływu na środowisko naturalne są bardzo konkretne. Znaczna część naszych inwestycji to modernizacje istniejących jednostek wytwórczych i podniesienie ich sprawności. Wszystko po to, by spełnić restrykcyjne normy dotyczące emisyjności naszych aktywów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki inwestycjom środowiskowym w elektrowniach PGE przez ostatnie dwie dekady ograniczyliśmy emisję związków siarki o 93 proc., związków azotu o 59 proc., a w przypadku pyłów aż o 99 proc. To wyraz naszego odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu i zaangażowania w kwestie środowiskowe – dodaje Henryk Baranowski.

Zgodnie z podpisanymi w 2017 roku kontraktami instalacje odsiarczania i odazotowania spalin są budowane w formule „pod klucz” obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnych, nowoczesnych urządzeń. IOS ma zostać przekazana do eksploatacji w grudniu 2018 r. Kontrakt opiewa na kwotę 43,7 mln zł. Z kolei oddanie do eksploatacji instalacji odazotowania spalin kotła nr 4 ma nastąpić w sierpniu, a kotła nr 3 - pod koniec listopada bieżącego roku. Wartość umowy to 47,4 mln zł.

Po oddaniu do eksploatacji dwóch nowych instalacji Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz będzie przystosowany do zaostrzonych unijnych wymogów środowiskowych. To dowód na to, że spółka prowadzi działalność w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. Naszym priorytetem jest eksploatacja jednostek wytwórczych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców miast, gdzie funkcjonują oddziały PGE GiEK. Dostarczamy naszym odbiorcom energię elektryczną i ciepło jednocześnie dbając o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Konkluzje BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku zaostrzają parametry emisyjne w zakresie SO2, NOX i pyłów, wprowadzają także wymogi emisyjne w zakresie innych substancji, a także nowe obowiązki dotyczące prowadzenia pomiarów emisji i nowe standardy dla ścieków np. z instalacji oczyszczania spalin. Dlatego też, aby umożliwić dalszą pracę jednostek PGE konieczne jest zrealizowanie programu inwestycyjnego dostosowującego aktywa wytwórcze do przyszłych rygorystycznych wymogów.

Oprócz inwestycji w Bydgoszczy, PGE realizuje Program Dostosowawczy przede wszystkim w największych aktywach Grupy – Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Opole oraz Elektrowni Dolna Odra. W fazie przygotowania lub uzyskiwania decyzji korporacyjnych są również zadania w Elektrowni Turów oraz elektrociepłowniach Rzeszów i Kielce.

kn/PGE

Reklama

Komentarze

    Reklama