• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Do Sejmu wpłynął projekt noweli ustawy prądowej

Fot.: commons.wikimedia.org
Fot.: commons.wikimedia.org

Projekt nowelizacji ustawy ws. cen prądu przewiduje, że ustaloną ceną zostanie objęta tylko energia elektryczna, a nie stawki sieciowe. Projekt trafił w poniedziałek do Sejmu jako poselski.

W projekcie postuluje się, że ceny, stosowane przez spółki obrotu (sprzedawców energii) dla odbiorców końcowych mają odpowiadać w 2019 r. cenom stosowanym 31 grudnia 2018 r. na podstawie taryfy, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Projekt odnosi się także do ceny, ustalonych inaczej niż za pomocą taryfy - np. w przetargu czy wynegocjowanych indywidualnie. Nie mogą one być wyższe niż te, obowiązujące danego odbiorcę końcowego 30 czerwca 2018 r.

Zmiana polega na doprecyzowaniu, że ustawa obejmuje wszystkie rodzaje umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym.

Zniknąć mają natomiast zapisy, mówiące, że dystrybutorzy i operator przesyłowy również mają w 2019 r. stosować stawki swoich opłat na poziomie, obowiązującym 31 grudnia 2018 r. Jak stwierdza się w uzasadnieniu, ta propozycja zmiany wynika z wątpliwości co do ingerencji w uprawnienia regulatora rynku energii – Prezesa URE, wyrażone przez Komisję Europejską i URE.

Źródło:
PAP

Komentarze