Reklama

Elektroenergetyka

Czyste powietrze dla Przemyśla

Fot.: Materiały prasowe
Fot.: Materiały prasowe

PGNiG TERMIKA SA, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, zainwestuje w rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla. Porozumienie w tej sprawie podpisali 8 maja 2019 roku przedstawiciele Zarządu PGNiG TERMIKA Jarosław Głowacki i Dawid Jaworski, Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, oraz przedstawiciele Zarządu MPEC - Kazimierz Stec i Maciej Patoczka.

Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego Przemyśla, w tym produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy jakości powietrza w mieście. 

W ramach przedsięwzięcia PGNiG TERMIKA dokona, w pierwszej kolejności, modernizacji istniejącego źródła ciepła - Ciepłowni Zasanie, oraz budowy nowej jednostki wytwórczej - elektrociepłowni gazowej o mocy ~5 MWe / 10 MWt.  


Współpraca w zakresie wdrożenia programu modernizacyjno-inwestycyjnego w Ciepłowni Zasanie w Przemyślu ma na celu dostosowanie ciepłowni do restrykcyjnych wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza (dyrektywa MCP).

W porozumieniu zawarto również zapis o szczególnym zwróceniu uwagi przy podejmowanych decyzjach inwestycyjnych na aspekt końcowej, konkurencyjnej ceny ciepła dla jego odbiorców. Celem PGNiG TERMIKA jest zapewnienie dostępu do  ciepła systemowego jak największej grupie mieszkańców Przemyśla.
 - Podpisane Porozumienie jest kolejnym, po Dęblinie, przedsięwzięciem tego typu realizowanym przez GK PGNiG Termika w Polsce.

Dzięki inwestycjom finansowanym w 100 proc. ze środków własnych przez PGNiG TERMIKA, samorządy mogą wykazać się konkretnymi działaniami związanymi z likwidacją niskiej emisji, bez ponoszenia kosztów związanych z modernizacją własnych zakładów wytwórczych i sieci ciepłowniczych – podkreślił Jarosław Głowacki, Prezes PGNiG TERMIKA SA. 
- Współpraca z PGNiG TERMIKA to kolejny, bardzo ważny krok w rozwoju naszego miasta.

Mieszkańcy chcą oddychać coraz lepszym powietrzem i mieć możliwość korzystania z mniej uciążliwych źródeł ciepła, a to zapewnia nam podpisane dzisiaj porozumienie. Dzięki temu projektowi i pracy wielu osób w ciągu ostatnich lat, finalizujemy dzisiaj pomysł gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne Przemyśla na długi czas. To pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość - zaznaczył Wojciech Bakun, Prezydent Przemyśla.


Reklama

Komentarze

    Reklama