• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Coalexit polskich spółek energetycznych już za rok? MAP ogłosiło plany

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Nabycie przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Enei, Tauronu spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach zasilanych węglem ma nastąpić w II/III kw. 2022 r. - wynika z projektu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce.

W projekcie transformacji sektora Ministerstwo Aktywów Państwowych zawarło harmonogram realizacji najważniejszych zadań.

Z harmonogramu wynika, że reorganizacja wewnętrzna spółek ma nastąpić w IV kw. 2021/I kw. 2022.

“Integracja spółek serwisowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania spółek wytwórczych wokół istniejących podmiotów w oparciu o funkcjonujące struktury organizacyjne, infrastrukturę, zasoby, doświadczoną kadrę, sprawnie działające procesy i procedury” - czytamy w harmonogramie.

Dodano, że rozpoczęcie procesu due diligence zaplanowano na IV kw. 2021/I kw. 2022, wycena wydzielanych spółek ma się odbyć w II kw. 2022, a nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów w spółkach to II/III kw. 2022.

image

 Reklama

“Następnie odbędzie się integracja nabytych aktywów w jednej grupie kapitałowej będącej spółką ze 100- proc. udziałem Skarbu Państwa, funkcjonującej według zasad Kodeku spółek handlowych”- wskazano w harmonogramie.

W projekcie transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce napisano, że obecnie największymi wytwórcami energii elektrycznej są trzy spółki z udziałem Skarbu Państwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A. Bez ich obecności w procesie zmian nie powstanie wystarczająco dużo nowych mocy.

“Są to jednocześnie podmioty w największym stopniu wytwarzające energię w jednostkach konwencjonalnych. Łącznie są one właścicielami 70 bloków węglowych. Obecna struktura wytwórcza ogranicza ich zdolności inwestycyjne ze względu na obciążenie śladem węglowym: - dodano.

Wyjaśniono, że ze spółek zajmujących się wytwarzaniem energii w jednostkach węglowych zostaną wydzielone aktywa nie związane z tą działalnością, w szczególności dotyczy to elektrowni gazowych, jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych. Dotyczy to również nieruchomości, na których planowana jest budowa nowych źródeł wytwórczych.

“Skarb Państwa dokona integracji nabytych aktywów w ramach jednego podmiotu. Integratorem będzie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna (PGE GiEK). Integracja nastąpi poprzez połączenie nabytych przez Skarb Państwa spółek lub ich wniesienie na podwyższenie kapitału do PGE GiEK. PGE GiEK będzie działał pod firmą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego S.A. (NABE). NABE będzie w pełni niezależny od dotychczasowych właścicieli” - napisano.

Źródło:
PAP

Komentarze