Reklama

Elektroenergetyka

Budowa morskich farm wiatrowych wymaga niezawodnej komunikacji [WYWIAD]

Fot. www.energa.pl
Fot. www.energa.pl

Bezpieczne i niezawodne systemy komunikacji będą niezbędnym elementem budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku - uważa Magdalena Potejko – Malicka, dyrektor sprzedaży Motorola Solutions w Polsce.

Jakub Kajmowicz: Na początku może poprosiłbym o kilka słów na temat systemu, który dostarczyliście Enerdze z grupy PKN Orlen.

Magdalena Potejko – Malicka: Wdrażanie technologii TETRA Motorola Solutions rozpoczęło się w 2015 roku, po wygraniu przez Motorola Solutions przetargu na wdrożenie sieci. W połowie 2019 roku ukończono kluczowy etap projektu, który zapewnił pokrycie zasięgiem całego obszaru działania Spółki Energa Operator. Sieć radiokomunikacyjna Energi Operator obecnie składa się z ponad 145 stacji bazowych oraz systemu konsol dyspozytorskich i floty radiotelefonów oraz radiomodemów. Oprócz zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej komunikacji między osobami i grupami, TETRA zapewnia również możliwość lokalizowania, przesyłania krótkich wiadomości. Sieć jest nowoczesna i jest dynamicznie dostosowywana do nowych potrzeb Energa Operator. Jest odporna na awarie, stabilna i gotowa do pracy w krytycznych warunkach, gwarantując m.in. 36-godzinne podtrzymanie bateryjne. Zapewnia niezawodną komunikację głosową i jest wykorzystywana do sterowania rozłącznikami i rozdzielnicami sieci średnich napięć. 

Wiele wskazuje na to, że najbliższe lata będą okresem potężnych inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Czy te rozwiązania będą przydatne również w tym procesie? 

System łączności TETRA Energi Operatora obejmuje swoim zasięgiem Ławicę Słupską, w obrębie polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej na Bałtyku. Jest to obszar budowy morskich farm wiatrowych. System może spełniać swoje zadania w dowolnym miejscu, w którym jest jego zasięg. Sprawdził się już w działaniu Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w dualnym zastosowaniu lądowo-morskim. Możliwość zastosowania systemu TETRA w domenie morskiej przetestowano również z operatorem polskiej platformy wiertniczej na Bałtyku.

Jakie funkcjonalności dostarczonego przez Was systemu są istotne
w kontekście wykorzystywania go w energetyce? Jak specyfika sektora wpływa na jego funkcjonowanie?

W sektorze energetycznym niezwykle ważne jest utrzymanie ciągłości dostaw energii oraz szybkie i skuteczne usuwanie awari. Sieć TETRA dostarczona przez Motorola Sulutions zapewnia zarówno niezawodną łączność z brygadami i pogotowiem energetycznym, jak i zdalne sterowanie elementami sieci elektroenergetycznej. Łączność taka musi być dostępna niezależnie od warunków panujących w jej otoczeniu i nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy inne kanały komunikacji zawodzą.

Dzięki systemowi Energa Operator może szybciej reagować na sytuacje kryzysowe i awarie zasilania oraz przywracać ciągłość działania, poprawiając stabilność dostaw energii elektrycznej. System wykorzystywany jest również do sterowania w czasie rzeczywistym urządzeniami wykonawczymi zainstalowanymi na sieci elektroenergetycznej.

Czy system wykorzystywany jest także poza granicami Polski? Jeżeli tak, to gdzie? A jeżeli nie, to jakie są plany w tym zakresie.

System TETRA Energa Operator używany jest na terenie działania spółki Energa Operator. Systemy TETRA Motorola Solutions używane sa przez wiele firm i organizacji na całym świecie, w tym firmy z obszaru energetyki.

Reklama

Komentarze

    Reklama