Reklama

Elektroenergetyka

Aukcje OZE 2021: rząd wystawi na sprzedaż mniej energii niż w 2020 r.

Fot. Pexels
Fot. Pexels

W aukcjach dla OZE w 2021 r. rząd wystawi na sprzedaż 70 TWh energii elektrycznej o maksymalnej wartości 24,6 mld zł - przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów. W 2020 r. na aukcje trafiły 75,3 TWh warte 27,4 mld zł.

Niemal cały wolumen - ponad 99 proc. - jest przeznaczony dla instalacji nowych.

Zgodnie z szacunkami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji, aukcje w 2021 r. przełożą się na budowę nowych turbin wiatrowych na lądzie o mocy 800 MW, dużych - powyżej 1 MW - elektrowni słonecznych o mocy 800 MW, oraz 1000 MW elektrowni słonecznych małych - poniżej 1 MW.

Dodatkowo rząd zakłada w rozporządzeniu rozstrzygnięcia, przekładające się na budowę dużych - powyżej 1 MW - hydroelektrowni o łącznej mocy 20 MW, oraz 5 MW w małych hydroelektrowniach.

Reklama

Reklama

Powstać ma też 20 MW mocy w instalacjach wykorzystujących biogaz rolniczy, 5 MW - w używających biogazu ze składowisk odpadów lub oczyszczalni ścieków, a 100 MW w dużych źródłach spalających biomasę.

Będą też aukcje dla hybrydowych instalacji OZE. Rząd liczy na 5 MW w małych i 15 MW w dużych tego typu instalacjach.

Ceny referencyjne w aukcjach będą takie same jak w 2020 r., za wyjątkiem instalacji hybrydowych. Dla nich ceny referencyjne zostaną podniesione w związku z planowaną zmianą definicji tych instalacji.

Z nowej definicji będzie wynikać, że częścią instalacji będzie magazyn energii. Dlatego ceny referencyjne wzrosną z 415 zł/MWh do 615 zł/MWh dla małych instalacji hybrydowych, oraz z 410 zł/MWh do 595 zł/MWh dla instalacji hybrydowych o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 1 MW.

Niewielki wolumen - 0,5 TWh energii o wartości maksymalne 335 mln zł przeznaczono dla instalacji istniejących - biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW - w celu ich migracji z systemu świadectw pochodzenia do aukcyjnego. Według OSR wystarczy to dla migracji biogazowni o łącznej mocy 5,5 MW.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama