GE generalnym wykonawcą Ostrołęka C

5 kwietnia 2018, 12:48
7408a513d240a65dc8c84f470f4921d8
Fot.: GE

W dniu 4 kwietnia 2018 r. GE zostało poinformowane, że oferta złożona w konsorcjum spółek GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na „Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”. Podpisanie kontaktu jest uwarunkowane uzyskaniem przez udziałowców zamawiającego niezbędnych zgód korporacyjnych. Zgodnie z warunkami przetargu oddanie obiektu do eksploatacji jest planowane w ciągu 56 miesięcy od momentu wydania polecenia rozpoczęcia prac. Elektrownia będzie generowała 1 000 MW mocy – czyli tyle, ile potrzeba do zasilenia 300 000 gospodarstw domowych na terenie kraju.

• GE wybuduje elektrownię Ostrołęka C stosując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne gwarantujące wysoką sprawność i niskie emisje zgodne ze standardami UE, dzięki zastosowaniu wysokoskutecznych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

• GE może poszczycić się szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonawstwa inwestycji „pod klucz”, na które składa się 200 projektów energetycznych o łącznej mocy 100 000 MW.

• Powierzenie GE budowy elektrowni Ostrołęka C będzie miało pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Spółka wyprodukuje w fabrykach w Elblągu i Wrocławiu kluczowe komponenty technologiczne elektrowni, a podczas realizacji projektu korzystać będzie ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5 000 polskich dostawców.

W ramach konsorcjum spółka GE Power zaprojektuje we wiodącej na rynku technologii ultranadkrytycznej oraz wyprodukuje i dostarczy kocioł parowy, turbinę parową i generator do nowo powstałej elektrowni. Dzięki zastosowaniu tej technologii, obiekt w Ostrołęce osiągnie najwyższą wśród elektrowni parowych w Polsce sprawność na poziomie 46% i znacznie przewyższy globalną średnią, która wynosi 33%. Zwiększenie sprawności elektrowni o każdy punkt procentowy oznacza redukcję emisji CO2, o ponad dwa punkty procentowe.

Ponadto w ramach prac spółka GE Power dostarczy zaawansowane systemy oczyszczania spalin, dzięki czemu elektrownia spełni normy emisyjne zawarte w najnowszych dyrektywach Unii Europejskiej, które nakładają wymogi stosowania najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska. „GE uczestniczy w budowie polskiej energetyki od 70 lat. Historia ta sięga początku funkcjonowania fabryk w Elblągu i we Wrocławiu, a następnie z powodzeniem kontynuowana była dzięki dostarczania technologii GE na potrzeby takich strategicznych projektów jak elektrownie w Bełchatowie i Opolu.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy rozwijać współpracę z polskim rządem oraz polskimi firmami energetycznymi poprzez budowę elektrowni Ostrołęka C. W ramach realizacji projektu zastosujemy nasze wiodące technologie, zaprojektowane i wyprodukowane lokalnie, oraz skorzystamy z naszego silnego partnerstwa z polskimi dostawcami w ramach łańcucha dostaw – powiedział Andreas Lusch, Prezes GE Steam Power Systems. GE od lat gromadzi wiedzę i zdobywa doświadczenie jako Generalny Wykonawca inwestycji energetycznych – firma uczestniczyła w budowie instalacji o łącznej mocy 100 000 MW w ramach 200 projektów.

Za zrealizowane budowy malezyjskich elektrowni Manjung w 2015 r. i Tanjung Bin w 2016 r., GE Steam Power Systems została uhonorowana tytułami Elektrownia Węglowa Roku i Kompleksowa Realizacja Roku. „Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani jako generalny wykonawca elektrowni Ostrołęka C. Projekt ten jest w pełni zgodny z naszą strategią opartą na dostarczaniu wiodących technologii dla sektora energetycznego.

Na każdym etapie ich tworzenia wykorzystywane są lokalne zasoby w zakresie projektowania i produkcji kluczowych elementów maszynowni oraz zarządzania realizacją budowy obiektów energetycznych w Polsce – dodaje Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu GE Power sp. z o.o. „Co drugi megawat energii elektrycznej wykorzystywanej w kraju jest generowany przez urządzenia wyprodukowane w Polsce przez GE Power.

Wszystkie nasze działania w kraju realizujemy głównie w oparciu o zasoby krajowe i maksymalizację lokalnej kooperacji w ramach tworzenia trwałego i sprawdzonego łańcucha dostaw w Polsce. Dzięki projektom takim jak Ostrołęka C, polski przemysł zachowa swój potencjał na skalę globalną.” Od początku działalności w Polsce GE kładzie duży nacisk na stworzenie szerokiego łańcucha dostaw w kraju i obecnie posiada już ponad 5 000 kwalifikowanych dostawców w całej Polsce.

Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat spółka złożyła u polskich dostawców zamówienia o wartości przeszło 2,2 miliarda dolarów. Dzięki takiemu podejściu do procesu zakupowego, GE angażuje inne polskie przedsiębiorstwa w projekty sektora energetycznego realizowane zarówno w kraju jak i zagranicą. Dla przykładu przy budowie Elektrowni Opole 2 x 900 MW ponad 70% wszystkich dostaw jest realizowanych przez polskich dostawców. GE wykorzysta lokalny łańcuch dostawa również podczas budowy elektrowni Ostrołęka C.

ML/GE

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24