• Partner główny
    Logo Orlen

OZE

Ekspresowa nowelizacja ustawy o OZE [blog]

  • Fot. www.enea.pl

W dniu 16 grudnia 2015 r. do Sejmu wpłynął nowy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015r. poz. 478). Celem Projektu jest odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w szczególności dot. uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW.

Projekt zakłada wydłużenie o dodatkowe 6 miesięcy możliwości nabywania praw majątkowych do świadectw pochodzenia wydawanych przez Prezesa URE dla istniejących instalacji OZE. Projekt nie odnosi się jednak do regulacji obowiązku uzyskania i umorzenia przed Prezesem URE świadectw pochodzenia, czego konsekwencją, w przypadku braku wniesienia poprawek do Projektu,  będzie luka w zakresie tych obowiązków. Z nieoficjalnych informacji wynika, że aktualnie przygotowywana jest przez Ministerstwo Energii poprawka usuwająca tę lukę.

17 grudnia Projekt został skierowany do I czytania w komisjach, do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Terminem na wejście w życie nowego systemu  wsparcia dla OZE ma był 1 lipca 2016r. Przepisy zawarte w Projekcie mają wejść w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. 

Autorem komentarza jest Magdalena Czuba-Wąsowska, wspólnik, szef praktyki Legislacji i Działalności Regulowanej w Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.

Zobacz także: Hiszpanie oddali do użytku kolejną farmę wiatrową w Polsce

Zobacz także: Polska Grupa Energetyczna konsoliduje segment OZE

Komentarze