Reklama

Górnictwo

EDF nie przedłuży umowy z Jastrzębską Spółką Węglową

  • Fot. Dominik Mikołajczyk/Defence24.pl
    Fot. Dominik Mikołajczyk/Defence24.pl

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował wczoraj, że spółka EDF Paliwa złożyła pisemne oświadczenie, z którego wynika, że nie zamierza przedłużać umowy z JSW obejmującej sprzedaż węgla do celów energetycznych.

Porozumienie ulegnie rozwiązaniu w dniu 31.12.2017 r. Szacunkowa wartość umowy w całym czasie jej obowiązywania (od 01.01.2013 r do 31.12.2017 r.) wynosi 1,1 mld zł, natomiast w okresie, który pozostał do jej wygaśnięcia (lata 2016-2017) - 400 mln zł.

Z tytułu rozwiązania Umowy, Spółka nie przewiduje wystąpienia jakichkolwiek skutków finansowych po stronie spółek grupy kapitałowej JSW.

Zobacz także: Senat uchwalił trzy ustawy dotyczące sektora energii

Zobacz także: Wiceminister energii: Nie zamierzamy zamykać kopalń

Reklama

Komentarze

    Reklama