Reklama

Gaz

EBOiR udzielił Ukrainie kredytu na zakup gazu

  • Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
    Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Przedstawiciele Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, ukraińskiego ministerstwa finansów oraz państwowego Naftogazu, podpisali 23 października w Berlinie umowy dotyczące udzielenia koncernowi pożyczki w wysokości 300 mln dolarów. Środki zostaną w całości przeznaczone na zakup gazu w ramach przygotowań do sezonu zimowego. W ceremonii wzięła udział kanclerz Angela Merkel i premier Arsenij Jaceniuk.

Porozumienie dotyczące gwarancji kredytowych podpisała Natalia Jaresko (minister finansów Ukrainy) oraz Philip Bennett (pierwszy wiceprezes EBOiR). Rząd w  Kijowie zobowiązał się do przeprowadzenia szeregu działań restrukturyzacyjnych w Naftogazie - jest to warunek otrzymania funduszy. Chodzi tutaj głównie o utworzenie rady nadzorczej z prawdziwego zdarzenia, w której skład wejdą niezależni i dobrze wykwalifikowani dyrektorzy, wprowadzenie wewnętrznych audytów, podjęcie walki z korupcją oraz usprawnienie procedur związanych z zarządzaniem własnością i ryzykiem.

„Jesteśmy wdzięczni EBOiR. Ta umowa stanowi prawdziwy kamień milowy w naszych wspólnych staraniach na rzecz reformy ukraińskiego sektora energetycznego. Dzięki wsparciu banku poczyniliśmy ważny krok w kierunku zapewnienia finansowania dla nieprzerwanych dostaw gazu podczas zimy” - mówiła Natalia Jaresko. Wtórował jej Phil Bennett, który wyraził nadzieję, że dzięki współpracy tamtejsza branża stanie się bardziej „otwarta, przejrzysta i skuteczna”. 

Właściwa umowa kredytowa została podpisana przez Riccardo Puliti (Dyrektora Zarządzającego EBOiR ds. Energetyki i Zasobów Naturalnych) oraz Andrija Kobolewa (prezesa Naftogazu). Ukrainiec podkreślał, że obecny zarząd spółki w pełni popiera reformę ładu korporacyjnego, ponieważ z jednej strony pozwoli ona zwiększyć wartość dla akcjonariuszy, z drugiej natomiast leży w interesie wszystkich obywateli. Jego zdaniem, realizacja programu naprawczego udowodni, że dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu nawet najgorzej zarządzana firma może odstąpić od złych praktyk.

Środki, które przekaże EBOiR stanowią element wysiłków społeczności międzynarodowej ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Aktywną rolę w całym procesie odegrała Komisja Europejska, Bank Światowy oraz wspomniany już EBOiR. Warto podkreślić, że porozumienie zostało skonstruowane w taki sposób, żeby ułatwić Naftogazowi przygotowania również do kolejnych sezonów zimowych w perspektywie najbliższych trzech lat. Warunkiem jest jednak uprzednia spłata zaciągniętej pożyczki.

Zobacz także: Węgry krytycznie o postawie KE w sprawie Nord Stream II

Zobacz także: Gazprom skarży się na zagraniczne banki

Reklama

Komentarze

    Reklama