• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Dwie firmy zainteresowane budową Elektrowni Puławy

Spółka "Elektrownia Puławy" poinformowała, że wpłynęły do niej dwie oferty od firm zainteresowanych budową siłowni z blokiem gazowo-parowym. Proces wyboru generalnego wykonawcy zakończy się prawdopodobnie w ciągu miesiąca.

Zgodnie z terminem składania ofert na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji „Budowa Elektrowni Puławy w wariancie z Blokiem Gazowo-Parowym klasy 400MWe” w dniu 30 września do Spółki wpłynęły dwie oferty od firm:
  • GE Power Sp. z o. o. 
  • Siemens Sp. z o. o.
Komisja przetargowa wraz z doradcą technicznym przystąpi obecnie do analiz i porównania złożonych ofert. W ciągu najbliższych dwóch tygodni nastąpi wypracowanie pytań do oferentów, a cała analiza powinna zakończyć się w okresie miesiąca.
 
Elektrownia Puławy to spółka ze 100 proc. udziałem Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. Projekt polega na budowie bloku gazowo-parowego. Zlokalizowana będzie na terenie przyległym do puławskich Azotów. Nowa niskoemisyjna i bezodpadowa, zasilana gazem ziemnym Elektrownia Puławy klasy 400 MWe, w konfiguracji z obecnym blokiem węglowym, w 100 proc. uniezależni Zakłady Azotowe w Puławach od zewnętrznych dostaw prądu i pary potrzebnej do bieżącej produkcji. Nadmiar produkowanej energii w stosunku do potrzeb zakładu będzie sprzedawany na rynku. Blok ma dostarczać energię elektryczną do krajowej sieci przesyłowej. Energetyka gazowa wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, co w przyszłości radykalnie zminimalizuje koszty ponoszone przez Grupę Azoty z tytułu emisji dwutlenku węgla.
 
 

Komentarze