Reklama

Elektroenergetyka

Duże zmiany w Radzie Nadzorczej Enei

Zarząd Enei poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało istotnych zmian w Radzie Nadzorczej spółki. 

Ze składu RN odwołano: Sandrę Malinowską, Tomasza Gołębiowskiego (członek niezależny) oraz Radosława Winiarskiego. NWZ podjęło także uchwałę, na mocy której nowymi członkami organu nadzoru zostali: Piotr Kossak (członek niezależny), Rafał Bargiel, Roman Stryjski oraz Piotr Mirkowski. 

Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

  • Małgorzata Niezgoda - przewodnicząca
  • Wojciech Klimowicz
  • Tadeusz Mikłosz
  • Rafał Szymański
  • Piotr Kossak
  • Rafał Bargiel
  • Roman Stryjski
  • Piotr Mirkowski
  • Sławomir Brzeziński (tymczasowo oddelegowany do wykonywania obowiązków wiceprezesa zarządu ds. handlowych)

Zobacz także: Ekspert: Polski rynek energii - reformy konieczne od zaraz

Zobacz także: Kilian: Mimo mrozów sytuacja KSE wydaje się stabilna

Komentarze