• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Dobiega końca alokacja pracowników KWK Makoszowy

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Dzisiaj, 8 lutego, w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące kończący się proces alokacji pracowników KWK Makoszowy do kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej, Węglokoksu oraz oddziałów SRK.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli reprezentanci organizacji związkowych działających w kopalni, a także przedstawiciele zaangażowanych w proces alokacji spółek węglowych przedstawiono obecną sytuację i omówiono sprawy, które pozostały do rozwiązania w najbliższej przyszłości.

Andrzej Nowak, dyrektor ds. pracowniczych KWK „Makoszowy” poinformował, że od 19 grudnia, kiedy rozpoczęła się akcja alokacji do 1 bm. z  kopalni odeszło 872 pracowników, w  tym  729  robotników  i  143  etatowych.

1 lutego w KWK „Makoszowy” było zatrudnionych 410 osób z czego 288 potrzebnych jest do prawidłowego prowadzenia procesów likwidacyjnych.

Kolejnych 72 pracowników podjęło, lub lada dzień podejmie, decyzję dotyczącą swej zawodowej przyszłości. Przejdą do JSW, PGG lub Węglokoksu ewentualnie skorzystają z urlopu górniczego bądź z uprawnień emerytalnych. Przedmiotem dzisiejszego dyskusji była m.in. przyszłość zawodowa pozostałych 50 osób w tym 32 robotników i 18 pracowników etatowych.  Osoby te obejmują oczywiście wielokrotnie wcześniej składane gwarancje zatrudnienia.

Zobacz także: Szyszko: decyzje UE w sprawie klimatu powinny być jednomyślne

Zobacz także: PE: wkrótce kluczowe dla polskiej gospodarki głosowanie

Komentarze