• Partner główny
  Logo Orlen

Elektroenergetyka

Debata "Kogeneracja - czyste powietrze dla miast" [PATRONAT]

Fot. Fortum
Fot. Fortum

4 października 2017 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się debata pod hasłem: KOGENERACJA – CZYSTE POWIETRZE DLA MIAST. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Patronat nad wydarzeniem objął serwis Energetyka24.

Jednym z podstawowych problemów polskich miast, nasilającym się w okresie grzewczym, jest zjawisko smogu. Jest ono szczególnie dotkliwie odczuwalne w regionie śląskim. W 50% za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają prywatne piece i lokalne kotły, których w całym kraju jest ponad pięć milionów. Emitują rakotwórczy benzoapiren oraz pył PM 10. Zgodnie z raportem NIK z 2014 roku główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 (od 82 do 92,8%) była tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych. 

Debata z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych, parlamentarzystów, samorządowców, specjalistów z elektrociepłowni i członków PTEZ pozwoli przedstawić możliwości zastosowania w miastach regionu śląsko – dąbrowskiego technologii kogeneracyjnej, czyli pozyskania ciepła w procesie produkcji energii elektrycznej. Kogeneracja zalicza się do czystych technologii węglowych, które wpisują się w politykę Polski i Unii Europejskiej w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy dla polskiej energetyki głównym paliwem jest węgiel kamienny i brunatny, a surowce te decydują o suwerenności i bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji spełnia najwyższe normy środowiskowe, a wysoka wydajność takiej technologii powoduje redukcję kosztów zewnętrznych, związanych m.in. z leczeniem chorób wywołanych zanieczyszczeniem środowiska. 

Dyskusja podczas debaty toczyć się będzie wokół trzech obszarów tematycznych: 

 • Rozwój kogeneracji efektywnym sposobem redukcji zanieczyszczenia powietrza w miastach – likwidacja smogu – korzyści rozwoju kogeneracji; 
 • Rozwój kogeneracji i systemów ciepłowniczych elementem komfortu mieszkańców i bezpieczeństwa energetycznego miast; 
 • Co zrobić, żeby rozwijać kogenerację – czy jej rozwój wymaga wsparcia? 
 • Patronat Honorowy nad debatą objął Minister Energii, Marszałek Województwa Śląskiego. 

Udział w debacie potwierdzili: 

Przedstawiciel rządu:

 • Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, 

Posłowie z Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa:

 • Krzysztof Sitarski - wiceprzewodniczący 
 • Grzegorz Matusiak  

Senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności:

 • Adam Gawęda 
 • Wojciech Piecha 

Przedstawiciele samorządu:

 • Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego 
 • Bartłomiej Kozieł – Główny Specjalista z Wydziału Rozwoju UM w Rybniku 
 • Dariusz Szymczak – Wiceprezydent Wodzisławia Śląskiego 
 • Daniel Wolny – Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska UM Katowice  

Przedstawiciele wytwórców energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji:

 • Marian Babiuch – Prezes Zarządu PTEZ 
 • Janusz Ryk – Dyrektor PTEZ 
 • Janusz Mańka – Manager ds. Produkcji CEZ Chorzów S.A. 
 • Artur Michałowski – Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 
 • Dariusz Siemieniec – Członek Zarządu Fortum Silesia S.A. 

Przedstawiciel środowiska naukowego:

 • Janusz Lewandowski – Prof. dr hab. inż. Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej 

jk/materiały prasowe

Komentarze