Reklama

Ropa

Czesi odzyskali od syndyka rezerwy strategiczne ropy

Czeska Administracja Państwowych Rezerw Materiałowych (ASMR)  odzyskała 80 mln litrów oleju napędowego o wartości 1,2 mld koron znajdującego się w magazynach w Niemczech. Paliwo zostanie wykorzystane jako część kryzysowej rezerwy wymaganej przez UE.

Spółka Viktoriagruppe od roku 2004 przechowywała zapasy ropy należącej do ASMR. Stanowiła ona część rezerw państwa, przeznaczonych na czas kryzysu związanego z wystąpieniem klęski żywiołowej lub konfliktu zbrojnego. W 2010 Spółka Viktoriagruppe rozpoczęła składowanie oleju napędowego w podziemnych magazynach w bawarskim Krailingu. Po ogłoszeniu przez firmę upadłości w grudniu 2015 roku zarząd nad majątkiem przejął syndyk. W 2016 roku czeskiej ASMR udało się odzyskać prawa do paliwa o wartości 1,2 mld koron.

Ponieważ nie było pewności jak długo paliwo było przechowywane, a limit składowania dla ropy wynosi 5 lat,  w grudniu 2015 roku zlecono badania jakości.  Wykazały one, że zawartość siarki, wody i zanieczyszczeń oraz temperatura zapłonu spełniają zalecane standardy. Próbki pobrane na początku czerwca bieżącego roku na zlecenie ASMR potwierdziły poprzednie wyniki.

Na jakość przechowywanego paliwa ma przede wszystkim wpływ uszczelnienie pojemników przed dostępem tlenu, niska temperatura przechowywania oraz zaciemnienie. Jeśli jednak nastąpi częściowy rozkład oleju napędowego, można go ponownie przerobić w rafinerii.

Szacuje się, że zawartość z magazynów Viktoriagruppe należąca do Czechów zabezpieczy zapotrzebowanie na olej napędowy na okres około 2,5 dnia. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej każdy jej członek jest zobowiązany do utrzymywania zapasów strategicznych, które zabezpieczą kraj na czas 90 dni.

Zobacz także: Tankowiec z irańską ropą w drodze do Gdańska

Zobacz także: ME przejęło nadzór nad spółkami paliwowymi

Reklama

Komentarze

    Reklama