Reklama

Portal o energetyce

Coraz bliżej eksploatacji nowego złoża w Czatkowicach

  • Rys. 8 Sale Szkoleniowe [Opracowanie własne]

Z końcem stycznia br. zakończył się jeden z pierwszych etapów prac związanych z udostępnieniem pod eksploatację nowego złoża w należącej do Grupy TAURON Kopalni Wapienia Czatkowice. Polegał on na adaptacji 8,5 ha gruntów leśnych przeznaczonych pod eksploatację nowo udokumentowanego złoża.

Następnym etapem realizacji inwestycji będzie zdjęcie wszystkich warstw nadkładu w celu przeprowadzenia docelowych robót górniczych (wydobycia). W październiku ubiegłego roku spółka wykonała również projekt techniczny rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego Zakładu Górniczego Czatkowice, który zostanie wdrożony po wyeksploatowaniu złoża. Określa on warunki prac rekultywacyjnych w sposób odpowiedzialny i przyjazny naturze, zgodne z decyzją Starosty Krakowskiego ustalającą leśny kierunek rekultywacji.

Rozwój i ochrona środowiska to nieodłączny element działalności spółki. Dlatego dołożono wszelkich starań, aby proekologiczny charakter miały również działania zmierzające do zmniejszenia wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko naturalne. Dla osiągnięcia tego efektu spółka realizuje postanowienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenu górniczego. Wśród nich znalazły się takie działania, jak utworzenie leśnego pasa ochronnego, w ramach którego posadzono 100 tys. drzew, objęto ochroną rzadkie gatunki fauny i flory, przenosząc je w nowe bezpieczne miejsca, a także utworzono specjalne tunele dla siedlisk nietoperzy. 

Otwarcie nowego złoża to obecnie największa prowadzona przez spółkę inwestycja. Pozwoli ona wydłużyć funkcjonowanie zakładu aż do 2060 r. Nowo udokumentowane zasoby zajmują obszar ok. 50 ha i stanowią przedłużenie obecnie eksploatowanego złoża.

Zobacz także: Matwijenko: PiS zainteresowany importem energii z Ukrainy

Zobacz także: Gazprom wycofuje się z niemieckiego rynku elektroenergetycznego

Reklama

Komentarze

    Reklama