Reklama

Portal o energetyce

ClientEarth: Kluczowe przepisy ustawy o OZE nie działają

Fot. Intel Free Press / Flickr
Fot. Intel Free Press / Flickr

Jeszcze w tym tygodniu Sejm może uchwalić nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Będzie to czwarta w tej kadencji zmiana tej regulacji. Tym razem celem jest odblokowanie zielonych inwestycji i wdrożenie rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej.

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała analizę prawną „Ocena nowelizacji ustawy o OZE”, w której prezentuje poszczególne propozycje zmian w ustawie oraz wskazuje na rozwiązania, których wciąż brakuje, aby odnawialne źródła energii mogły się w Polsce dynamicznie rozwijać.

Po przeszło trzech latach od przyjęcia ustawy o OZE, jej kluczowe przepisy w dalszym ciągu nie działają, a zielona energetyka rozwija się w Polsce zbyt wolno. Nowelizacja ustawy, nad którą właśnie trwają prace w Sejmie, oznacza poprawę sytuacji sektora i jest niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku” uważa Wojciech Kukuła, prawnik z Fundacji.

Przede wszystkim, nowelizacja dostosowuje krajowe przepisy do wiążących wymogów prawa UE. Ponadto, przewidziane w projekcie, planowane do przeprowadzenia w 2018 r., duże aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z nowych instalacji OZE pozwolą przybliżyć Polskę do wypełnienia podjętego w ramach Unii Europejskiej zobowiązania dotyczącego minimum 15-proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku.

„Dobrym posunięciem rządu jest decyzja, aby w związku z krótkim czasem na zrealizowanie niezbędnych inwestycji, skupić się na wspieraniu instalacji jako takich, a nie – jak to miało miejsce dotychczas – na formach realizacji poszczególnych projektów, takich jak klastry energii” – dodaje Kukuła.

Prawnik ocenia jednak, że w aktualnej, złej sytuacji krajowego sektora OZE, nowelizacja mogłaby być bardziej odważna. Obecny projekt skupia się jedynie na rozwiązaniu absolutnie podstawowych i najpilniejszych problemów regulacyjnych, podczas gdy ustawa wymaga głębszej rewizji. Taką Ministerstwo Energii planuje jednak przeprowadzić dopiero przy kolejnej nowelizacji. Zdaniem Kukuły zwiększa to ryzyko prawne dla uczestników tegorocznych aukcji, którzy w dalszym ciągu nie będą pewni ostatecznego kształtu systemu wsparcia, w ramach którego mają inwestować.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, ustawie o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej oraz Prawie budowlanym.

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi/jk

Reklama

Komentarze

    Reklama