Reklama

Portal o energetyce

CIECH wdraża ekologiczne technologie

Fot. ciechgroup.com
Fot. ciechgroup.com

W zakładach CIECH Soda Polska SA w Inowrocławiu i Janikowie trwają prace nad budową proekologicznej i opartej na najnowocześniejszych technologiach instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Dzięki temu oba zakłady będą spełniać najbardziej wyśrubowane normy ochrony środowiska w zakresie emisji do atmosfery. W ramach tego projektu, w ostatnim czasie w inowrocławskiej elektrociepłowni CIECH Soda Polska wybudowany został nowy komin służący ewakuacji spalin z absorbera. Intensywny biały „dym” wydostający się z nowego komina to nieszkodliwa para wodna ulatująca do atmosfery.

Jednym z najważniejszych realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych Grupy C w zakresie ochrony środowiska jest program mający znacząco ograniczyć emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów do atmosfery. Podstawą projektu jest budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach należących do spółki V Soda Polska. W sumie do 2018 roku Spółka odda do użytku osiem instalacji odazotowania spalin w technologii SCR („Selektywna redukcja katalityczna”) oraz dwie instalacje odsiarczania spalin oparte o technologię WFGD („Wet Flue Gas Desulfurization”).

Już w kwietniu br. w inowrocławskiej elektrociepłowni V Soda Polska zakończyła się budowa nowego komina służącego do ewakuacji spalin oczyszczonych z absorbera, czyli spalin, w których nastąpiła redukcja stężenia tlenków siarki. Proces odsiarczania metodą WFGD powoduje powstawanie pary wodnej w absorberze, co skutkuje emisją widocznego strumienia oczyszczonych spalin, które w zasadzie są strumieniem pary wodnej.

Zobacz także: Akcje CIECH-u będą notowane na giełdzie we Frankfurcie

Dzięki budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin zakłady w Inowrocławiu oraz Janikowie będą jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, spełniając nie tylko standardy emisyjne obowiązujące obecnie, ale również planowane nowe restrykcyjne wymagania dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego. Z dniem 1 lipca 2020 roku, zakłady produkujące energię i parę będą obowiązywały bardzo restrykcyjne standardy emisyjne dla emisji pyłu (20-25 mg/Nm3), tlenków siarki (200-250 mg/Nm3) oraz tlenków azotu (200 mg/Nm3) dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP).

„Prowadzone w CIECH Soda Polska projekty inwestycyjne są wyrazem naszej troski o środowisko. Systematycznie doskonalimy efektywność wykorzystania surowców i energii, redukujemy emisję zanieczyszczeń i prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadową. Dbamy również o to, by nasze zakłady nie były uciążliwe dla sąsiadujących z nimi społeczności lokalnych, czemu służą zarówno inwestycje służące zmniejszeniu emisji spalin, jak i ograniczenia hałasu generowanego przez nasze zakłady”– mówi Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.

Działania inwestycyjne realizowane przez CIECH Soda Polska prowadzone są przez międzynarodowy zespół inżynierów, najlepszych profesjonalistów w swoich branżach, którzy realizują te projekty w oparciu o technologie uznane przez europejskie konkluzje BAT („Best Available Techniques”) za najlepsze dostępne techniki w branży ochrony środowiska.

Tylko w latach 2014-2016 Grupa CIECH przeznaczyła na inwestycje związane z ochroną środowiska ponad 200 mln zł.

kn/Grupa CIECH

Reklama

Komentarze

    Reklama