Reklama

Górnictwo

China Coal pomoże w budowie kopalni Jan Karski

Prairie Mining, spółka eksploracyjno-wydobywcza koncentrująca działalność w Polsce oraz China Coal, druga co do wielkości firma górniczo-wydobywcza w Chinach i ekspert w budowie kopalni głębinowych, podpisały umowę o strategicznej współpracy przy finansowaniu i budowie kopalni Jan Karski w Polsce.

Do połowy 2017 roku Prairie i China Coal zamierzają przygotować bankowe studium wykonalności, które będzie podstawą do pozyskania finansowania i rozpoczęcia budowy kopalni Jan Karski.

Jeszcze w 2014 roku nawiązaliśmy pierwsze kontakty i rozpoczęliśmy rozmowy na temat współpracy z China Coal, jedną z największych na świecie firm z branży węglowej. Przez ostatnich kilka miesięcy chińscy eksperci analizowali wyniki, przygotowanego przez Prairie, wstępnego studium wykonalności kopalni Jan Karski. Efektem prac jest porozumienie, które  jest podstawą do zaangażowania China Coal w budowę i finansowanie naszego lubelskiego projektu – mówi Ben Stoikovich, Prezes Prairie Mining. Doświadczenie CC5C, spółki córki China Coal, w głębieniu szybów i budowie kopalni podziemnych jest unikatowe w skali światowej i będzie kolejnym elementem prowadzącym do powstania kopalni o najniższych kosztach produkcji w Europie – dodaje.

W podpisanym porozumieniu strony planują zawarcie kontraktu EPC (Engineering, Procurement, Construction - Projektowanie, Zakup, Budowa) na mocy którego CC5C, we współpracy z polskimi i międzynarodowymi ekspertami, zbuduje kopalnię Jan Karski i zapewni finansowanie dłużne dla realizacji projektu przy udziale chińskich banków.

Budowa kopalni Jan Karski jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego Polski, a umowa Prairie z China Coal świadczy o rosnącej współpracy gospodarczej pomiędzy Chinami, a innymi państwami europejskimi. W Polsce jeszcze w czerwcu tego roku, podczas wizyty przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, podpisano umowy o współpracy pomiędzy krajami, a liderzy Polski i Chin symbolicznie otworzyli linię kolejową na trasie Chiny-Europa.

Węgiel jeszcze na długie dekady pozostanie podstawą bezpieczeństwa surowcowego Polski i źródłem taniej energii dla krajowej gospodarki. Planowana przez Prairie inwestycja w przemyśle węglowym wpisuje się w politykę reindustrializacji wdrażaną przez rząd. Budowa nowoczesnej i wysoce wydajnej kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym da impuls rozwojowy krajowej branży wydobywczej i odbuduje pozycję Polski jako znaczącego eksportera węgla – mówi Artur Kluczny, Wiceprezes PD Co, spółki zależnej Prairie prowadzącej projekt kopalni Jan Karski. –Współpraca z China Coal przy tak dużej inwestycji przyczyni się ponadto do stworzenia nowych powiązań gospodarczych z Chinami, co w przyszłości powinno przynieść wymierne korzyści polskiej gospodarce, między innymi powstanie nowych miejsc pracy – dodaje.

Prairie i CC5C będą współpracować z wieloma polskimi specjalistami, żeby zapewnić zgodność projektu i budowy z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normami bezpieczeństwa.

Projekt kopalni Jan Karski postępuje zgodnie z harmonogramem. W połowie przyszłego roku planujemy złożenie kompletnego wniosku o wydanie koncesji wydobywczej. Nasi eksperci będą ściśle współpracować i wspierać zespół CC5C tak, aby obok międzynarodowych standardów wszystkie polskie wymagania, związane z budową kopalni, zostały spełnione – mówi  Mirosław Taras, Wiceprezes PD Co. –Środkowoeuropejscy wytwórcy energii i przemysł metalurgiczny potrzebują polskiego węgla. Zaprojektowana i zbudowana przy wsparciu China Coal kopalnia Jan Karski może stać się najtańszym stabilnym dostawcą surowca w regionie– dodaje.

Umowa z China Coal jest kolejnym potwierdzeniem znakomitych perspektyw kopalni Jan Karski.

Zaangażowanie China Coal, jako partnera biznesowego realizującego budowę kopalni Jan Karski, potwierdza potencjał naszego projektu. Jego wysoka rentowność została wykazana w oparciu o wyniki PFS przeprowadzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami. China Coal wspólnie z Prairie zamierzają uzyskać w chińskich bankach finansowanie znaczącej części inwestycji na zasadzie kontraktu EPC (Projektowanie, Zakup, Budowa). Świadczy to o ogromnym potencjale pozyskania finansowania dla zaprojektowanej według najwyższych standardów, nowoczesnej i wysoce opłacalnej kopalni w Polsce. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że w ciągu kilku najbliższych lat, Polska ponownie powinna stać się znaczącym eksporterem węgla – mówi Ben Stoikovich.

Podpisana umowa wpisuje się w plany China Coal dotyczące zwiększania międzynarodowej pozycji CC5C jako generalnego wykonawcy i jest zgodna z rozwojem chińskiej strategii “Jeden Pas, jedna Droga” mającej na celu reaktywację Jedwabnego Szlaku.

Projekt budowy kopalni Jan Karski jest zarządzany przez doświadczony zespól ekspertów Prairie Mining. Połączenie ich wiedzy z doświadczeniem naszego zespołu w głębieniu szybów i budowie kopalni sprawi we wschodniej Polsce powstanie światowej klasy zakład o wysokiej wydajności i niskich kosztach wydobycia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu podpisania z Prairie Mining umowy o współpracy. Budowę kopalni Jan Karski postrzegamy jako kluczowy zagraniczny projekt China Coal i element naszej strategii jako firmy budującej zakłady górnicze na całym świecie mówi Sang Hua, zastępca dyrektora generalnego CC5C.

China Coal jest drugim największym producentem węgla w Chinach. Grupa zatrudnia 110 tys. osób i posiada aktywa o wartości około 50 mld dolarów. W 2015 r. China Coal wyprodukowała w 46 kopalniach 166 mln ton węgla. CC5C ma ponad 40-letnie doświadczenie. Spółka zrealizowała 340 projektów i zbudowała ponad 300 szybów w Chinach oraz na innych rynkach. Jej udział w chińskim rynku budowy kopalń wynosi 40%. 

Zobacz także: ARP: rekordowa sprzedaż węgla, mniejsze zwały

Zobacz także: Nowy plan dla KHW. ,,Radykalne decyzje"

Komentarze