Reklama

Chemia

Solidne wyniki Grupy Ciech za 2017 r.

Fot. Grupa Ciech
Fot. Grupa Ciech

W 2017 roku Grupa CIECH, pomimo niekorzystnych warunków rynkowych - przede wszystkim wysokich cen surowców oraz presji konkurencyjnej - wypracowała dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody wyniosły 3 579,4 mln zł, EBITDA znormalizowana 808,1 mln zł, a zysk netto – 394 mln zł.

Solidne wyniki są efektem konsekwentnej realizacji strategii, zgodnie z którą w ubiegłym roku CIECH pracował nad poszerzeniem portfolio oferowanych produktów, zwłaszcza specjalistycznych i wysokomarżowych, takich jak soda oczyszczona o jakości farmaceutycznej. Działania te wsparte były poprzez znaczące inwestycje CIECH w badania i rozwój, które w porównaniu do roku 2015 wzrosły w 2017 roku ponad dziesięciokrotnie. Grupa kontynuowała także ekspansję zagraniczną, czego efektem są m.in. wzrosty sprzedaży sody kalcynowanej na perspektywicznych rynkach w Azji i nowe rynki sprzedaży produktów biznesu AGRO.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za rok 2017 wyniosły 3579,4 mln zł (wzrost o 3,6 % r/r). EBITDA znormalizowana (z) wyniosła w 2017 roku 808,1 mln zł (spadek o 7,8% r/r), a zysk netto 394 mln zł (spadek o 33,7% r/r ).
  • Grupa przeznaczyła na inwestycje 411 mln zł wobec 490 mln zł w 2016 roku.
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA (z) spadł do 1,2 z 1,4 na koniec 2016 roku.
  • Dzięki realizowanym projektom rozwojowym, rok 2017 był bardzo udanym okresem dla segmentu organicznego Grupy. Biznes AGRO zanotował w sezonie 2017  wzrost o 20%, przy kurczącym się rynku środków ochrony roślin. Z kolei czwarty kwartał 2017 roku był najlepszym w historii CIECH Sarzyna, Spółki produkującej środki ochrony roślin i żywice.
  • W 2018 roku Grupa CIECH zamierza nadal pracować nad zwiększaniem efektywności działań biznesowych, poszerzeniem asortymentu produktów – zwłaszcza specjalistycznych - w każdym segmencie swojej działalności oraz nad dalszą ekspansją na rynki zagraniczne, szczególnie w obszarze sody kalcynowanej, biznesów: AGRO i Żywice.

- W związku z rosnącą presją konkurencji oraz wysokimi cenami surowców miniony rok był dla nas szczególnie wymagający. CIECH kolejny raz udowodnił jednak, że potrafi generować solidne zyski także w trudnych warunkach rynkowych. Dobre wyniki to przede wszystkim efekt realizowanych przez nas w ostatnich latach projektów, których celem jest optymalizacja i profesjonalizacja w obszarze zarządzania Grupą, ale także wynik dobrych decyzji inwestycyjnych i dyscypliny kosztowej. Jednocześnie zmieniamy się jako organizacja. Wprowadzamy nowoczesne systemy i innowacyjne rozwiązania, które zwiększają naszą efektywność i elastyczność biznesową. Pozwala nam to między innymi znacząco udoskonalać jakość obsługi naszych klientów. Tylko takie, wielopłaszczyznowe podejście pozwoli nam skutecznie konkurować na globalnym rynku - mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Rok 2017 był dla głównego biznesu CIECH – produkcji i sprzedaży sody – okresem pełnym wyzwań, wynikających głównie z wysokich cen surowców (w porównaniu do 2016 roku), jak i rosnącej presji ze strony konkurencji. Dzięki swojej dużej elastyczności biznesowej, udanej ekspansji na rynki zamorskie (głównie azjatyckie) oraz docenianej przez klientów wysokiej jakości produktów i obsługi Grupa wypracowała w tym obszarze solidne wyniki finansowe. Z kolei w biznesie solnym CIECH kontynuował proces odchodzenia od sprzedaży soli mokrej na rzecz soli suchej (tabletki solne, opakowania 25 kg).

Zarówno w przypadku biznesu sodowego, jak i solnego, realizowane są strategiczne inwestycje rozwojowe. W Niemczech trwa rozbudowa zakładów, dzięki której od 2019 roku zwiększone zostaną moce produkcyjne Grupy w zakresie sody oczyszczonej do zastosowań farmaceutycznych. Dzięki inwestycjom w nowe linie produkcyjne w janikowskiej warzelni soli jeszcze w 2018 roku do oferty Grupy wejdą nowe produkty solne: granulat do zmywarek oraz lizawki dla zwierząt hodowlanych. Ponadto w Niemczech trwa faza przygotowawcza do potencjalnej budowy całkowicie nowego zakładu produkcji soli warzonej w Stassfurcie w Niemczech o wartości ok. 100 mln euro.

Dzięki realizowanym projektom rozwojowym rok 2017 był bardzo udanym okresem dla segmentu organicznego Grupy. W efekcie rozwoju portfolio produktowego CIECH Sarzyna oraz w wyniku intensywnych działań sprzedażowych i marketingowych biznes AGRO zanotował w sezonie 2017  wzrost o 20%, i to przy kurczącym się rynku środków ochrony roślin. Co ważne, w biznesie AGRO CIECH zanotował wzrosty sprzedaży we wszystkich grupach produktowych w ujęciu rocznym.

W obszarze żywic kontynuowane były natomiast działania polegające na przemodelowaniu aktualnej oferty, dzięki którym CIECH Sarzyna będzie oferować swoim klientom specjalistyczne produkty indywidualnie dopasowane do ich potrzeb. Ważnym elementem działalności biznesowej największego w Polsce producenta żywic była także ekspansja zagraniczna oraz intensywne działania R&D, mające na celu opracowywanie nowych produktów. Z kolei w bydgoskich zakładach Grupy, produkujących pianki PUR, pod koniec roku oddano do użytku nowe inwestycje: centrum spedycji i nowy magazyn bloków długich, co natychmiastowo przyczyniło się do zwiększenia produkcji i sprzedaży Spółki CIECH Pianki. Zarówno w segmencie pianek jak i żywic wyzwaniem pozostaje dostępność i cena surowców niezbędnych do produkcji.

W segmencie Krzemianów i Szkła Grupa zanotowała przede wszystkim wyższe przychody w ujęciu rocznym, co było wynikiem działania nowego pieca w zakładach CIECH Vitrosilicon w Żarach (oddanego do użytku w lipcu 2016 roku). Obecnie w Spółce realizowany jest plan zwiększenia zdolności produkcyjnych w zakresie krzemianu sodu, używanego m.in. w produkcji detergentów czy krzemianki strącanej, stosowanej m.in. w przemyśle oponiarskim.

Grupa planuje także kontynuację inwestycji rozwojowych w obszarze badań i rozwoju (R&D), na który w 2018 roku zamierza przeznaczyć 60 mln zł. Centrum R&D CIECH prowadzi obecnie ponad 70 projektów badawczych. Są to głownie prace nad nowymi produktami Agro i w segmencie żywic.

kn/Ciech

Reklama

Komentarze

    Reklama