Reklama

Chemia

Prezes PIPC: Polską branżę chemiczną czeka walka na śmierć i życie

Gościem Skanera Energetyka24 był Tomasz Zieliński, Prezes Polski Izby Przemysłu Chemicznego. Tematem rozmowy była przyszłość przemysłu chemicznego w Polsce i Europie.

Z jednej strony mamy aktywistów zielonych prośrodowiskowych, a z drugiej strony wyścig konkurencyjności – konkurencyjnych firm, globalizacji rynku i całego pędu związanego z tworzeniem nowych procesów i nowych produktów. Dodatkowo jest coraz więcej legislacji. Legislacja trafia do przemysłu chemicznego z dwóch kierunków – legislacji unijnej i krajowej.

Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Unia wprowadzając regulacje wprowadza je na rynku wspólnotowym. Mamy konkurencję spoza Unii Europejskiej – Bliski Wschód, Daleka Azja, Stany Zjednoczone i wiele innych regionów, w których nie funkcjonują tego typu regulacje. A nawet jeśli są, to funkcjonują w dużo łagodniejszym wymiarze. ETS, emisyjność, polityka klimatyczna, pakiet zimowy, reforma EU ETS – skala tych regulacji nie występuje poza Unią. Deregulowając się tracimy pozycję konkurencyjną wobec innych regionów.

Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Komentarze