Reklama

Chemia

Konsolidacja Grupy Azoty - podpisano porozumienie

Fot.: Grupa Azoty
Fot.: Grupa Azoty

Cztery kluczowe spółki Grupy Azoty z: Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna podpisały „Umowę o współdziałaniu”. Od dziś spółki zacieśniają współpracę m.in w obszarze handlu nawozami.

- To wydarzenie o strategicznym znaczeniu dla całej Grupy i jej efektywnego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku chemicznym. Umowa pozwoli Grupie m.in. na wykorzystanie synergii i wzmocnienie pozycji poprzez zintegrowane zarządzenie obszarem handlu – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. – Już dziś Grupa Azoty w wielu obszarach działa w sposób wspólny, jednolity i sprawny. Dziękuję zarządom spółek za doskonałą współpracę, której efektem jest podpisana dziś umowa.

Kluczowymi celami podpisanej umowy jest pogłębienie współpracy pozwalające na działanie spółek Grupy jak jeden organizm gospodarczy. Współdziałanie spółek pozwoli na umocnienie relacji z klientami. W efekcie podpisanej umowy Grupa będzie realizowała jednolitą strategię i politykę handlową, której towarzyszyła będzie konsolidacja i koordynacja działań marketingowych pod wspólną marką.

Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro – bo tak będzie nazywała się wspólna jednostka – będzie stanowił element struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa każdej ze spółek. Jego siedzibą będą Puławy.

W coraz większej liczbie obszarów Grupa Azoty dzięki konsolidacji działa, jak jedno sprawne przedsiębiorstwo. Kluczowe obszary w działalności Grupy Azoty są dziś kierowane przez managerów z całej Polski, niezależnie od siedziby spółki, w której pracują. W obszarze zakupu strategicznych surowców w większości przypadków wspólnie dokonywany jest wybór dostawców i prowadzone są negocjacje cenowe - wykorzystywany jest efekt skali, który pozwala na uzyskiwanie cen konkurencyjnych.

W obszarze bilansowania produkcji budowa Wytwórni Poliamidów II to konsekwencja realizowanej od wielu lat strategii zbilansowania zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i Poliamidu 6. Proces ten rozpoczął się w połowie lat 90. Uruchomienie Wytwórni Poliamidów II w Tarnowie jesienią ubiegłego roku pozwoliło na zbilansowanie w Grupie Azoty zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i Poliamidu 6.

W 2017 roku Grupa wdrożyła też jednolity regulamin zamówień, który pozwolił na zwiększenie kontroli korporacyjnej nad procesami przetargowymi, zakupowymi i zamówieniami. Zapewnił też transparentność oraz ujednolicenie mechanizmów. Efektem wdrożenia jednolitych regulacji było zwiększenie konkurencyjności wpływających ofert i wielomilionowe oszczędności.

Pod koniec ubiegłego roku Grupa Azoty poinformowała również o konsolidacji obszaru obsługi bocznic. Od 1 stycznia 2018 wszystkie spółki zarządzające bocznicami w Grupie Azoty znajdują się w strukturach Grupy.

Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz trzecią pozycję w produkcji Poliamidu 6. Takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

ML/Grupa Azoty

Reklama

Komentarze

    Reklama