Reklama

Chemia

Konsolidacja dla dobra branży chemicznej - dyskusja o fuzjach i przejęciach na Kongresie Polska Chemia

Fot.:Energetyka24
Fot.:Energetyka24

Podczas odbywającego się w Wieliczce Kongresu Polskiej Chemii odbyła się dyskusja na temat roli fuzji i przejęć dla przyszłości branży chemicznej w Polsce i na świecie. Wśród uczestników debaty znaleźli się m.in. prezes Dow Polska Giuseppe Santoro czy też główny specjalista ds. wartości spółki z Grupy Azoty Wiktor Cwynar.

Giuseppe Santoro, Prezes Zarządu Dow Polska, na początku panelu przedstawił prezentację z procesu fuzji Dow i Duponta. Plan fuzji docelowo zakłada powstanie 3 oddzielnych spółek: Dow, Corteva i Dupont.

 

Każda z nich specjalizować się będzie w jednym z sektorów branży chemicznej:  Dow w materiałoznawstwie (ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych), Dupont w przygotowywaniu specjalistycznych produktów chemicznych dostosowanych do indywidualnych życzeń klientów, natomiast Corteva będzie prowadzić działalność w branży rolniczej, co wiązać się będzie także z produkcją nawozów czy nasion GMO. Zgodnie z harmonogramem, końca marca przyszłego roku obecnie istniejąca jedna firma DowDupont podzieli się na wspomniane 3 spółki.

 

Wiktor Cwynar, główny specjalista ds. wartości spółki z Grupy Azoty, wspomniał o znaczeniu konsolidacji i ekspansji spółki dla lokalnego środowiska gospodarczego. „Nasza ekspansja pociąga za sobą szereg innych podmiotów w polskiej gospodarce, więc nie tylko nam, ale i interesariuszom zależy na naszym sukcesie”, powiedział Cwynar.

 

Reprezentant Grupy Azoty zauważył także, iż konsolidacja zwiększa możliwości inwestycyjne i akwizycyjne spółki. „Dzięki konsolidacji możemy zwiększyć nasze możliwości kredytowe o ponad 1,2 mld zł, z których finansować możemy np. kolejne akwizycje”, skomentował główny specjalista tarnowskiej spółki. Dodatkowo, Cwynar podkreślił znaczenie projektu Polimery Police dla strategii Spółki. „Ważnym dla nas projektem są Polimery Police, które są naszą największą szansą na dywersyfikację działalności i odejście od dalece niestabilnej branży nawozowej”, wspomniał ekspert Grupy Azoty.

 

Artur Kucia, Dyrektor biura klienta strategicznego PKO BP, zwrócił uwagę na problem wolnego tempa inwestycji dużych przedsiębiorstw w Polsce. „Od kilku lat mamy sytuację w której wolna dynamika inwestycji w polskiej gospodarce nie wymaga wsparcia sektora finansowego – często są finansowane ze środków własnych”, powiedział dyrektor PKO BP.

Reklama

Komentarze

    Reklama