Reklama

Chemia

Grupa Azoty: 116,8 mln zł straty netto w trzecim kwartale

Fot.: Grupa Azoty
Fot.: Grupa Azoty

Strata netto Grupy Azoty wyniosła w trzecim kwartale 116,8 mln zł wobec 75,6 mln zł zysku rok wcześniej i okazała się zgodna z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. 

Strata netto jednostki dominującej wyniosła w tym okresie 105,6 mln zł wobec 67,1 mln zł zysku przed rokiem.

Strata operacyjna wyniosła 126,3 mln zł wobec 100,7 mln zł rok wcześniej, a przychody grupy wzrosły do 2,32 mld zł z 2,2 mld zł w III kwartale 2017 roku.

EBITDA grupy wyniosła 44,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynik EBITDA kształtował się na poziomie 256 mln zł. 

EBITDA w segmencie Nawozy-Agro była ujemna i wyniosła minus 84,1 mln zł. W segmencie Tworzywa zysk EBITDA wyniósł 32 mln zł, w Chemii 30,7 mln zł, a w Energetyce 22,5 mln zł. 

Jak podano w informacji prasowej, kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Grupy Azoty były: wzrost cen gazu, wzrost cen surowców energetycznych, wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz niższe wolumeny sprzedaży.

W ocenie spółki, wzrost cen nawozów w trzecim kwartale był nieunikniony. 

"Z perspektywy poszczególnych segmentów biznesowych największa erozja marży nastąpiła w segmencie nawozów. Znaczący wzrost (o 50 proc. r/r) ceny gazu w okresie początku sezonu nawozowego (lipiec-wrzesień), który cechuje się sprzedażą „na magazyn”, a tym samym najniższą ceną wespół z niskimi notowaniami amoniaku i mocznika w stosunku do kosztu wytworzenia, nie pozwoliły na pokrycie strat wynikających z niekorzystnych tendencji surowcowych" - napisano w komunikacie.

Spółka wskazuje, że przesunięcie importu na kraje Europy Zachodniej pozwoliło wypracować pole do odrobienia strat w następnych kwartałach przypadających na szczyt sezonu nawozowego.

W tworzywach z kolei, z powodu rosnącej presji ze strony surowcowej jak i produktowej oraz wyższych kosztów energetycznych, Grupa Azoty również zanotowała spadki.

"Wzrost notowań ropy naftowej z przełożeniem na poziom cenowy surowców petrochemicznych (benzen i fenol) oraz z drugiej strony większa skłonność rynku do negocjowania cen poliamidów nie pozostawały bez echa, jeśli chodzi o wyniki operacyjne" - napisano.

W ocenie spółki, pogorszenie wyników w segmencie chemii wynika ze wzrostu cen gazu, cen surowców petrochemicznych w segmencie OXO oraz wzrostów kosztu surowców w biznesie Pigmentów o blisko 13 proc. przy jednoczesnej presji cenowej bieli, która za III kwartał osiągnęła poziom 8 proc. Wynik segmentu wsparła natomiast sprzedaż siarki, notując wzrost ceny o ponad 60 proc.

Główne nakłady inwestycyjne poniesione w Grupie Azoty w III kwartale 2018 roku wyniosły 264,4 mln zł.

Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa Azoty ma 7,2 mld zł przychodów, 70,1 mln zł zysku operacyjnego, 573 mln zł EBITDA i 18,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

W komunikacie podano, że wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Azoty w dłuższym horyzoncie może mieć przeprowadzona akwizycja Grupy Compo Expert. 

We wrześniu Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych. Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

 PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama