Reklama

Chemia

Data i miejsce VI Kongresu "Polska Chemia" już znane

Fot.: Kongres Polska Chemia
Fot.: Kongres Polska Chemia

Znamy już miejsce najważniejszego spotkania przemysłu chemicznego w tej części Europy. VI Kongres „Polska Chemia” odbędzie się 5-6 czerwca 2019 w Płocku, w Orlen Arenie. Partnerem Strategicznym Kongresu ‘2019 będzie PKN Orlen S.A.

Przedstawiciele całego krajowego sektora chemicznego, prezesi i managerowie kluczowych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, goście z zagranicy, eksperci, przez dwa dni będą debatować nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które coraz mocniej wpływają na całą gałąź gospodarki.

O szczegółach wydarzenia opowiadali podczas wspólnej konferencji prasowej dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia oraz Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN S.A.

„Nieprzypadkowo przyszłoroczny Kongres odbędzie się w Płocku. To jedno z miast najsilniej związanych z sektorem chemicznym w tej części Europy. Światowe trendy rozwojowe pokazują,
że najszybszą ścieżką wzrostu tego przemysłu jest zwiększanie synergii np. petrochemii i rafinerii, które widać tu (przyp. red. – w Płocku) jak w soczewce. Wierzymy, że Płock jest najlepszą przestrzenią do dyskusji nad przyszłością sektora, kierunkami naszego rozwoju i planami inwestycyjnymi.” – mówił podczas konferencji dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

„Stawiamy na rozwój innowacyjnych technologii w przemyśle, co pozwala nam utrzymać pozycję lidera m.in. w sektorze chemicznym. Dlatego wdrażamy Program Rozwoju Petrochemii, który w praktyce oznacza  znaczące inwestycje, które umocnią naszą pozycję na europejskim  rynku petrochemicznym. W tym kontekście zakładamy też rozbudowę naszych kompetencji w zakresie badań i rozwoju. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi podmiotami. Przykładem jest współpraca merytoryczna z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego czy z Instytutem Chemii Przemysłowej, z którym ostatnio z sukcesem przeprowadziliśmy próbę procesu jednoczesnego przerobu frakcji ropy z olejami roślinnymi. Dlatego jestem przekonany, że przyszłoroczny Kongres Polska Chemia w Płocku będzie ważnym polem dla dyskusji na temat potencjału i możliwości rozwoju tego sektora w Polsce – powiedział Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN S.A.

W dotychczasowych – pięciu – edycjach Kongresu wzięło udział prawie 2500 gości, przeszło 200 panelistów i ponad 130 wystawców. Tematyka Kongresu jest co roku skupiona wokół zagadnień ogólnogospodarczych, rozwojowych i sektorowych. Debaty strategiczne dotyczą kluczowych zagadnień – m.in. globalnych trendów, umacniania konkurencyjności, Gospodarki 4.0, czy strategii zrównoważonego rozwoju. Podobnie będzie w przyszłym roku. Organizatorzy planują kilka kluczowych bloków tematycznych związanych m.in. z innowacyjnością, perspektywami rozwoju branży, przyszłością kadr, bezpieczeństwem – zarówno w ujęciu procesowym jak i rosnącymi cyberzagrożeniami.

„V Kongres zakończyliśmy z konkluzjami dotyczącymi świadomości m.in. regulacyjnych szans i zagrożeń jakie przed nami stoją, i to są dla branży nadal aktualne tematy. Chcemy rozmawiać także o polityce surowcowej, Gospodarce obiegu zamkniętego, digitalizacji i możliwościach inteligentnego przemysłu. W przyszłym roku rozbudujemy także Strefę Partnerską, która jest integralnym elementem naszego Kongresu. Orlen Arena, w której odbędzie się Kongres, daje nam takie możliwości. Chcemy dać więcej przestrzeni naszym partnerom i firmom członkowskim na prezentację własnych rozwiązań, na budowanie bliższych relacji z uczestnikami wydarzenia.” – opowiadał Prezes Zieliński.

Znaczenie Polskiej Chemii, a tym samym znaczenie wydarzenia jakim jest Kongres najlepiej pokazują dane dotyczące sektora chemicznego w Polsce.

„Polska Chemia jest jedną ze strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Wg najnowszych danych GUS’u nasz sektor daje 312 tys. miejsc pracy (wzrost o 10 tys. w 2018r. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku), a każde z nich to od 2 do 8 miejsc pracy w innych branżach. Gospodarka i cały przemysł, bez chemii nie są w stanie istnieć. Produkcja sprzedana sektora w zeszłym roku kształtowała się na poziomie 240,3 mld PLN, dając tej branży 17% udziału w całym polskim przemyśle. Te dane mówią same za siebie. Dla nas to powód do dumy, ale przede wszystkim do ogromnego poczucia odpowiedzialności za całą gospodarkę, miejsca pracy, społeczności lokalne. Podążamy za światowymi trendami, rozwijamy się, inwestujemy” – wyjaśniał dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes PIPC.

W trakcie Kongresu zostanie wręczony także tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia”. Jest to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora. PKN Orlen uzyskał ten tytuł w 2016 roku.

Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i prośrodowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Kongres Polska Chemia jest jednym z kluczowych projektów organizowanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Izba, jest najważniejszą krajową organizacją reprezentującą sektor. Obecnie zrzesza ponad 140 najważniejszych przedsiębiorstw branży chemicznej w Polce. Do kluczowych działań organizacji nalezą reprezentacja sektora w relacjach z administracją publiczną i parlamentem, ochrona interesów członków, działania prorozwojowe sektora i promocja jego realnego znaczenia dla całej gospodarki i konsumentów.

Reklama

Komentarze

    Reklama